Agressie op de werkvloer

IDEWE – de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk – ondervroeg in 2016 meer dan 17.000 Belgische werknemers naar hun psychosociaal welzijn op het werk. Uit dit onderzoek  blijkt dat 1 op 8 (12,5%) Belgen in de 6 voorafgaande maanden geconfronteerd werden met agressie op de werkvloer. Hoge cijfers, die vragen om maatregelen.

Onder agressie op de werkvloer verstaan we alle incidenten waarbij werknemers beledigd, bedreigd of aangevallen worden, en die een bedreiging vormen voor hun veiligheid, welzijn en/of gezondheid. Dit komt vaker voor dan we denken, want in 2016 werd 12,5% van de werknemers er minstens één keer in de voorbije 6 maanden mee geconfronteerd. 1,7% kreeg er zelfs minstens wekelijks mee te maken.

De meest voorkomende vormen van agressie

Uitgescholden of beledigd worden (11,3%)
Bedreigd worden met fysiek geweld (5,2%)
Fysiek aangevallen worden (4%)

Agressie op de werkplek komt bijna even vaak voor bij vrouwen (12,3%) als bij mannen (12,7). In 49,3% van de gevallen gaat het om agressie door externen, zoals bijvoorbeeld klanten of leerlingen. 32,7% duidt één of meerdere collega’s of leidinggevenden aan als dader(s). In 11,9% van de gevallen worden zowel externe als interne personen aangewezen als oorzaak voor de agressie op het werk. Opvallend is dat vrouwelijke werknemers vaker te maken krijgen met externe agressie (57,5% tegenover 27,9% voor interne agressie) terwijl dit voor de mannelijke respondenten meer gelijkloopt (38,1% tegenover 37,3%).

Uit het onderzoek blijkt verder dat agressie het vaakst voorkomt in de bouwsector (21,7%), gevolgd door de retail- (19,3%) en de overheidssector (16,7%).

Risico op burn-out bijna dubbel zo hoog

Lode Godderis, Directeur Kennis, Informatie en Research van IDEWE: “De gevolgen van beledigingen, bedreigingen of fysieke aanvallen op de werkvloer zijn niet min. Werknemers die er mee te maken krijgen, maken tot bijna 2 keer meer kans om (langdurig) uit te vallen met een burn-out (29% tegenover 14,9%). Dit brengt hoge kosten met zich mee voor de onderneming.”

De blijfintentie van de slachtoffers ligt met 50,1% een stuk lager dan bij de werknemers die geen agressie op de werkvloer ervaren (66,6%) en maar liefst 34,2% ervaart hoge stress (tegenover 17,9%).