De Belgische gin enquête

In de zomer van 2016 sloegen The Belgian Gin Club en Elephant Gin de handen in elkaar om de Belgen te bevragen omtrent hun gin-gedrag. Aanleiding was de verbazing van Elephant Gin over het gigantische volume gin dat de Belg blijkt te verzetten. Een markt kortom die het onderzoeken en begrijpen waard is voor een ginmerk…

De enquête werd online (via Facebook) verspreid door The Belgian Gin Club en werd gretig gedeeld en ingevuld waardoor het uiteindelijke resultaat van de bevraging gestoeld is op de antwoorden van zo’n 500 ginliefhebbers. De jongens van Elephant Gin goten tenslotte één en ander in een leuke en overzichtelijke infographic.