Dierenrechten blijken populairste goede doel van de Belg

De feestdagen staan voor de deur en dat betekent naast talloze feestjes en veel te veel eten ook dat de Belg zich met een nieuwe dosis goede voornemens extra inzet voor zijn medemens. Initiatieven zoals de Warmste Week spelen hier perfect op in en zorgen ervoor dat er over het hele land enorm veel acties worden opgezet. Ter gelegenheid daarvan dook de Belgische social app Twoo in de statistieken om uit te zoeken wat de Belg nu echt vindt van al die liefdadigheidsacties. Wat blijkt uit een bevraging bij gemiddeld 1614 Belgen? Nog niet iedereen is overtuigd van het belang van doneren en als we het toch doen, dan doneren Belgische mannen en vrouwen vaak voor een andere reden.

Geven is het nieuwe krijgen, toch?

Geven is het nieuwe krijgen, hoor je soms zeggen, maar zijn de Belgen het daar wel mee eens? Slechts de helft van de Belgen (51%) geeft aan af en toe geld te doneren aan een goed doel. Meer nog, 18,9% van de Belgen doneert zelfs nooit geld aan liefdadigheidsacties. Van wie de middelen heeft wordt echter wel verwacht dat ze zich inzetten voor goede doelen. Zo vindt twee op de drie Belgen (67,7%) dat rijke mensen en bedrijven verplicht zouden moeten worden om bij te dragen aan liefdadigheid.

Mannen verkiezen vaker dan vrouwen een volle spaarrekening boven wereldvrede

Wereldvrede en verzoening duiken vaak op in de talrijke nieuwjaarswensen en -toespraken. Uit de bevraging van Twoo blijkt echter dat, als ze konden kiezen, 17,4% van de Belgen toch liever een berg geld in hun bezit heeft dan dat er wereldvrede is.

Opvallend: vrouwen (88%) kiezen over het algemeen net iets vaker voor wereldvrede dan mannen (81,8%). Ook tussen de generaties valt er een verschil op te merken. Vredelievendheid lijkt mee te evolueren met de leeftijd: 88,9% van de zestigplussers verkiest vrede boven rijkdom, in tegenstelling tot 79,1% van de Belgen jonger dan 40 jaar.

Mannen en vrouwen hebben andere motivatie

Van jongs af aan wordt aan mensen aangeleerd om niet egoïstisch te zijn. Dat weerspiegelt zich in het algemene denkbeeld over liefdadigheid. Zo voelt 65,9% van de Belgen zich verplicht om een steentje bij te dragen aan het goede doel. Maar welke initiatieven genieten dan onze voorkeur? 39,5% van de Belgen geeft aan zich vooral in te willen zetten voor de dierenrechten. Op de tweede plaats staat armoedebestrijding (30,5%), gevolgd door ziektes (21,2%) en natuurrampen (8,8%). Vrouwen zetten zich daarbij vaker in voor aandoeningen (25,4% vs. 19.9% bij de mannen), terwijl mannen frequenter geld schenken aan initiatieven tegen armoede (31.2% vs. 28,1% bij de vrouwen).

Als mannen en vrouwen bijdragen aan een goed doel, dan hebben ze daar ook verschillende beweegredenen voor. Over het algemeen doneert het merendeel van de Belgische bevolking (71,3%) vanuit de wens om de minderbedeelden te helpen. Naastenliefde is niet de enige drijfveer want geld doneren bezorgt natuurlijk ook de gevers een fijn gevoel. Waar één vijfde van de vrouwen (18,3%) aangeeft te doneren omdat het hen een goed gevoel geeft, ligt dat percentage bij mannen meer dan 10% hoger en doneert maar liefst één op drie mannen (33%) omdat het hen een goed gevoel heeft. Geven en krijgen liggen met andere woorden dichter bij elkaar dan we aanvankelijk zouden verwachten…