Goede voornemens voor 2020

De goede voornemens voor 2020 kleuren opvallend groen bij werknemers en werkgevers. De meerderheid neemt zich voor op het werk bij te dragen aan de strijd tegen de klimaatverandering. Bijvoorbeeld door zuiniger om te springen met elektriciteit, water en papier. Een meer impactvolle maatregel – de overstap naar groene alternatieven voor de auto – zien de bevraagde werknemers en werkgevers minder zitten. Een opvallende conclusie uit het onderzoek van HR-dienstverlener Tempo-Team is dat investeren in ecovriendelijke maatregelen niet alleen goed voor het klimaat is, maar ook voor de aantrekkelijkheid van de werkgever. Wie werk zoekt, houdt vandaag drie keer meer dan vroeger rekening met de duurzaamheidspolitiek van mogelijke werkgevers.

Uit de bevraging van Tempo-Team blijkt dat driekwart van de werkende Belgen met zijn job wil bijdragen aan een meer leefbare wereld. Meer dan een op de twee werknemers wil op korte termijn op het werk acties ondernemen om zijn of haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Opvallend: Franstaligen zeggen vaker hun gedrag te willen aanpassen dan hun Nederlandstalige collega’s (63% vs. 47%).

Alles met mate, behalve de auto

Bij de goede voornemens om ecovriendelijker te werken scoren de lichten doven wanneer men een kantoorruimte verlaat en afval beter sorteren (70%) het hoogst qua goede voornemens.

Minder papier verspillen (68%), minder water verbruiken door de kraan niet te laten lopen bij het handen wassen (63%), ramen sluiten wanneer de verwarming werkt (62%) en vaker drinkbussen of brooddozen gebruiken in plaats van wegwerpverpakkingen (60%) vervolledigen de kopgroep onder de goede voornemens.

Initiatieven om mobiliteitsgewoontes aan te passen kunnen duidelijk op minder enthousiasme rekenen. Slechts een kwart van de werknemers is bereid om te carpoolen of autodelen met collega’s. 18% wil zijn bedrijfswagen inruilen voor het openbaar vervoer of de fiets.

Daarentegen vinden acht op de tien werknemers dat de overheid bedrijven moet verplichten om zoveel mogelijk milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen aan te bieden. Ze zijn onder meer voorstander van een verplichte fietsvergoeding. Zes op de tien zijn voor het verplicht invoeren van cash-for-cars en het mobiliteitsbudget in bedrijven.

80% werknemers vindt dat bedrijven ecologisch moeten werken

Om het klimaatvraagstuk op te lossen, is volgens de bevraagde werknemers een belangrijke rol weggelegd voor de werkgevers. Zo vinden meer dan acht op de tien werkende Belgen dat het de taak is van bedrijven om zo ecologisch mogelijk te werken en klimaatvriendelijkheid te promoten bij hun medewerkers. Vier op de tien werknemers geloven dat hun bedrijf meer kan doen voor het klimaat.

Dat valt niet in dovemansoren: drie op de vier werkgevers plannen om in 2020 meer te doen voor het klimaat dan in 2019, door bijvoorbeeld afvalsortering (52%) aan te moedigen, herbruikbaar servies te voorzien (32%) en zuiniger elektriciteits- en watergebruik (24%) te stimuleren. Bijna negen op de tien werkgevers zegt het belangrijk te vinden om mee te werken aan een beter leefmilieu en klimaat. Voor een derde van de werkgevers is klimaat een van hun voornaamste doelstellingen voor 2020.

Groen bedrijf = aantrekkelijker werkgever

Tot slot wijst het onderzoek uit dat voldoende investeren in duurzaamheid de aantrekkelijkheid van werkgevers boost: liefst zes op de tien werknemers zeggen liefst voor een bedrijf te werken dat aandacht heeft voor het milieu.

Mochten werknemers vandaag voor een andere werkgever kiezen, dan neemt een derde de duurzaamheidsinspanningen van dat bedrijf mee in overweging bij hun beslissing. Dat is bijna drie keer meer dan in het verleden: bij de keuze voor de huidige werkgever hield slechts 13% daar rekening mee.