Nog nooit zoveel vzw’s geholpen door De Warmste Week

In totaal zijn er 1986 vzw’s die deelnemen aan De Warmste Week 2018. Dat is een opvallend cijfer: nog nooit gaan zoveel vzw’s geholpen worden door de acties van De Warmste Week.

De voorbije weken heeft de Koning Boudewijnstichting de goede doelen voor De Warmste Week goedgekeurd op basis van 3 objectieve criteria. Alle goede doelen zijn Vlaamse vzw’s die minstens 1 jaar bestaan en zich inzetten voor de levenskwaliteit van anderen en hun omgeving. Dat zijn er dit jaar dus meer dan ooit: maar liefst 1986 vzw’s waar Vlamingen uit kunnen kiezen om zich voor in te zetten.

De lijst met goede doelen van De Warmste Week wordt gekenmerkt door een enorme diversiteit, zowel in thematiek als in werking. De meerderheid van de goede doelen zet zich in voor personen met een beperking, voor welzijn, ontwikkelingssamenwerking of armoedebestrijding. Voorts zijn er organisaties die zich vooral inzetten voor (fysieke of geestelijke) gezondheid en onderzoek, voor dierenbescherming of milieu, voor migratie en mensenrechten of voor cultuur.

Dit jaar stelt bijna de helft dat zijn werking vooral lokaal is, ruim een derde werkt in heel Vlaanderen en/of Brussel en de rest heeft een internationaal werkgebied. Jaar na jaar neemt bij de geregistreerde goede doelen het aandeel van organisaties die lokaal werken lichtjes toe.

Actievoerders kiezen zelf uit bijna 2000 vzw’s

Bij De Warmste Week kiezen Vlamingen zelf welk goed doel ze willen steunen. En die keuzevrijheid is groter dan ooit: actievoerders kunnen dit jaar kiezen uit een lijst van 1986 Vlaamse vzw’s.

Deze brede waaier aan goede doelen van De Warmste Week kan ook rekenen op de massale inzet van deze actievoerders. Vorig jaar waren er niet minder dan 10 576 warme acties voor 1642 verschillende goede doelen. Bovendien blijkt uit een intern onderzoek van VRT dat bijna 1 op 5 Vlamingen aangeeft dat ze vorig jaar op een of andere manier een goed doel van De Warmste Week hebben gesteund. Ook opvallend: evenveel Vlamingen zeggen dat ze door De Warmste Week nieuwe vzw’s hebben leren kennen.