Tegen zwerfvuil tijdens de Lenteschoonmaak

Naar jaarlijkse gewoonte vindt de Lenteschoonmaak plaats. Met deze nationale actie wil Mooimakers Vlamingen warm maken om deel te nemen aan opruiminitiatieven in hun buurt of zelf acties te organiseren om zwerfvuil op te ruimen. Het warme engagement voor een propere buurt krijgt trouwens jaar na jaar opmerkelijk meer aanhang. Intussen heeft maar liefst 86% van de Vlaamse steden en gemeenten (257 van de 300) een actieve vrijwilligerswerking rond zwerfvuil. Bovendien steeg het aantal Mooimakers met meer dan 3.000 geregistreerde vrijwilligers, van 19.800 vrijwilligers in 2020 naar 23.000 vrijwilligers in 2021. En de teller staat niet stil. Die stijging toont dat de Vlaming graag actie wil ondernemen voor het behoud van een schone, groene en aangename buurt. Voor die inzet, van klein tot groot gebaar, wil Mooimakers iedereen bedanken.

Meer en meer Mooimakers dragen bij aan een schone buurt

Het aantal zwerfvuilvrijwilligers, dat zich inzet om komaf te maken met zwerfvuil, stijgt jaar na jaar. De openbare netheid is duidelijk iets dat leeft onder de Vlamingen. Met meer dan 4.500 geregistreerde acties, van een stoep schoonhouden tot een opruimactie van de nabije omgeving, dragen nu al meer dan 20.000 vrijwilligers hun steentje bij voor een schonere, aangenamere en groene buurt. Door de participatie van maar liefst 257 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten is er over heel Vlaanderen al sprake van een ruim verspreide en gedragen vrijwilligerswerking rond zwerfvuil. Volgens Nederlands onderzoek hebben opruimacties bovendien niet alleen een positief effect op de houding en het gedrag van deelnemers, maar ook van toeschouwers.

“Dankzij de actieve inzet en het warme engagement van zwerfvuilvrijwilligers kan iedereen genieten van een propere, aangename en opgefriste buurt”, steekt Tijl Aerts van Mooimakers van wal. “Deze vrijwilligers doen dit natuurlijk niet alleen tijdens de Lenteschoonmaak, maar ze zetten zich dag in dag uit in om zwerfvuil de wereld uit te helpen. We zijn dankbaar dat zovelen zich geroepen voelen om mee actie te ondernemen. Elk gebaar telt en elke vrijwilliger maakt op een unieke manier een groot verschil. Wij zorgen er van onze kant voor dat ze er niet alleen voor staan. Met ondersteuning aan lokale besturen, een registratieplatform en bijvoorbeeld de ontwikkeling van een vrijwilligersapp ‘Mijn mooie straat’ willen we de microbe tegen zwerfvuil zoveel mogelijk aanwakkeren en iedereen motiveren om mee te doen.” Door deel te nemen aan een opruimactie, zijn mensen bovendien meer atttentief over hoe ze zelf met hun afval omgaan en zullen ze in de toekomst meer aandacht besteden aan hun eigen gedrag.

Next-level opfrisbeurt van je buurt tijdens de Lenteschoonmaak

Tot 2 april is het de Lenteschoonmaak, traditioneel het moment waarop Vlamingen hun huis een opfrisbuurt geven. Tijdens die grootschalige opruimactie maken duizenden vrijwilligers over heel Vlaanderen komaf met zwerfvuil. “Van een klein, maar toch warm gebaar zoals je favoriet plekje zwerfvuilvrij te maken tot een hele buurtactie… De Lenteschoonmaak is een uitgelezen moment waarop je met een kritisch oog naar je buurt kan kijken en met de nodige aandacht en zorg je omgeving kan opfrissen”, licht Tijl Aerts toe van Mooimakers. “Met het lenteweertje wordt dat met gemak een toffe sociale activiteit die je kan delen met je familie, vrienden en buurtbewoners. We merken dat betrokkenheid van vrijwilligers ook zorgt voor een fijne sfeer in de buurt. En wie weet, is er dankzij een steeds groter wordende betrokkenheid op een bepaald moment geen opruimactie meer nodig omdat het zwerfvuil tot de verleden tijd behoort. Dat is natuurlijk onze droom”, aldus Tijl Aerts van Mooimakers.

Doe mee en registreer je actie op de actiekaart van Mooimakers of ontdek welke activiteiten al plaatsvinden in je buurt. Draag zo jouw steentje bij voor een properdere buurt tijdens de Lenteschoonmaak.