Werknemers verwachten ernstige ongelukken

“Het is wachten op een ernstig ongeluk op mijn werk, want de veiligheid hier laat te wensen over”, zegt maar liefst 17% van de werknemers in magazijnen en werkplaatsen. Manutan onderzocht* de veiligheid op het werk onder ruim 750 werkende Belgen. Vooral vloeistoffen en chemische stoffen blijken een belangrijk veiligheidsrisico te vormen.

Van de ondervraagde werknemers in magazijnen en werkplaatsen heeft 37,5% te maken met gevaarlijke of chemische stoffen. Iets meer dan een op de tien (11%) geeft aan dat die niet altijd goed afgeschermd of opgeborgen worden.  Gemorste vloeistoffen vormen eveneens een risico. Bijna veertig procent zegt dat er op het werk soms al dan niet gevaarlijke vloeistoffen worden gemorst. Daarbij kan het bijvoorbeeld ook om olie of vet gaan. Zo snel mogelijk verwijderen, luidt dan het devies. Niet onbelangrijk is dat maar liefst 68% geen idee heeft welk absorptiemiddel voor welke vloeistof geschikt is. En 45% heeft überhaupt geen absorptiemateriaal voorhanden, zo blijkt uit het onderzoek.

Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen

Een belangrijke voorwaarde om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen is dat alle werknemers weten met welke stoffen wordt gewerkt, wat de risico’s zijn, hoe ze met die stoffen om moeten gaan en hoe ze die moeten opslaan. Jan Piet van Dijk, Director Operations Benelux, van Manutan: “Sowieso is het raadzaam gevaarlijke stoffen zorgvuldig op te bergen in speciale containers, vaten of opslagtanks. Of ze af te schermen in een speciale veiligheidskast.” Dat dit nog steeds niet overal gebeurt, vindt van Dijk onbegrijpelijk. Manutan geeft op haar website informatie over verschillende richtlijnen voor de juiste etikettering van gevaarlijke stoffen.

“Ook op zich ongevaarlijke stoffen kunnen valpartijen veroorzaken als ze niet direct worden opgeruimd”, aldus van Dijk. “Je kunt je voorstellen wat er gebeurt als gemorste olie in een magazijn niet snel wordt weggehaald.” Volgens van Dijk zijn er talloze absorptiemiddelen die in specifieke situaties gebruikt kunnen en moeten worden. “Soms is een mat verstandig, dan weer houtkrullen, de ene keer moet je een speciale sok gebruiken en de andere keer juist specifieke minerale korrels. Als je weet wat je wanneer moet gebruiken, kun je een hoop ellende voorkomen.”