Links rijden? Not done

Automobilisten ergeren zich het meest aan medeweggebruikers die onnodig op de linkerrijstrook blijven rijden. Wat opvalt is dat files en flitsers nauwelijks genoemd worden als ergernis in het verkeer. Automobilisten storen zich voornamelijk aan het gedrag van medeweggebruikers, blijkt uit onderzoek dat Flitsmeister vorige maand deed onder ruim 4000 van haar app-gebruikers. Ruim 43% van de ondervraagden noemde onnodig links rijden als grootste frustratie achter het stuur.

De top 5 ergernissen:

1. Onnodig links rijden – 43%

2. Te langzaam rijden (bijvoorbeeld 100 km/u op wegen waar 130 km/u is toegestaan) – 20%

3. Zwabberen over de weg met een telefoon in de hand – 8,5%

4. Geen richting aangeven – 6,4%

5. Een vluchtstrook die als spitstrook dient niet gebruiken (en dus onnodig links blijven rijden) – 4,9%

Mannen & vrouwen nagenoeg gelijk

Mannen en vrouwen ergeren zich veelal aan dezelfde dingen. De top 4 van frustraties in het verkeer is gelijk, alleen het nummer 5 antwoord is anders: vrouwen ergeren zich aan automobilisten die zonder goed te kijken wisselen van rijstrook.

Regio

Regionaal is er een klein verschil tussen de noordelijke provincies (Friesland, Groningen en Drenthe) ten opzichte van het totaal. De ergernis op nummer 3 in die regio, is het geen richting aangeven bij rijstrookwissel.

De ergernis met betrekking tot telefoongebruik in de auto blijkt vooral in de leeftijdscategorie 40 jaar en ouder groot te zijn. Daar is deze ergernis het nummer 2 antwoord met bijna 11%.

Flitsmeister deed dit onderzoek om te ontdekken of de Flitsmeister app kan helpen bij het wegnemen van frustraties in het verkeer. De uitkomsten van dit onderzoek geven hier geen directe aanleiding toe. Om het rijplezier te verhogen en veiligheid verder te vergroten, voegt Flitsmeister later dit jaar o.a. matrixbord-informatie en informatie over verkeerslichten toe aan haar app.