Oktober is grootste filemaand

Ondanks het fileleed, de milieu-impact en het groeiende aantal mensen dat mag thuiswerken, blijven Belgische werknemers massaal de auto nemen naar het werk. Minder dan de helft is bereid om zijn wagen aan te kant te zetten voor een klimaatvriendelijk alternatief. De weg naar groener woon-werkverkeer blijft lang. Om duurzame verplaatsingen aantrekkelijker te maken, vragen werknemers investeringen in openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en financiΓ«le stimuli voor wie met de fiets komt door onder meer hun werkgever. Dit blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Tempo-Team bij werkende Belgen.

Auto blijft in poleposition, ondanks filerecords

Naar aanleiding van de piekende verkeersdrukte peilde Tempo-Team naar het woon-werkverkeer en de mate waarin mensen file- en milieuvriendelijkere alternatieven voor de wagen overwegen.

Hieruit blijkt dat de auto veruit het populairste vervoersmiddel is voor woon-werkverkeer: 7 op de 10 werkende Belgen nemen meermaals per week de auto naar het werk. De helft doet dat zelfs dagelijks.

Met de andere vervoermiddelen gaapt een grote kloof: slechts een derde gaat meestal te voet. Een vijfde van de werknemers kiest geregeld voor het openbaar vervoer of de (elektrische) fiets.

Franstaligen nemen significant vaker de trein, tram, bus of metro naar het werk dan Nederlandstaligen (46 % vs. 30 %). Die laatsten nemen dan weer meer de fiets (32% vs. 8 %)