Stress voor prijsonderhandelingen

Onderzoek van Globescan, uitgevoerd in opdracht van Polestar bij 1000 Belgen, toont dat bijna de helft van de Belgen het onderhandelingsproces bij de aankoop van een wagen stresserend vindt. Daarnaast krijgen consumenten bij dealers maar zelden een grondige uitleg over nieuwe vormen van mobiliteit en blijft de informatie over elektrische wagens te summier. Volgens Polestar is er nood aan een mindshift, één die expertise, informatie en transparantie vooropzet.

Vrees voor oneerlijke behandeling en het onderhandelingsproces bezorgen Belgen stress

Een wagen aankopen is een grote beslissing en vraagt wat voorbereiding. Uit het onderzoek van Globescan in opdracht van Polestar blijkt dat zo’n aankoop heel wat stress met zich meebrengt.

Het voorkomen om oneerlijk behandeld te worden vindt 52% van de respondenten een stresserend element tijdens de aankoop van een wagen1. Bij vrouwen stijgt dit zelfs tot 59%. Een tweede elementen dat de Belgen veel stress bezorgt tijdens het aankoopproces is de prijsonderhandeling, 48% geeft aan dit als stresserend te ervaren. Ook hier scoren vrouwen hoger met 55%, bij mannen daalt dit naar 41%.

Economische realiteit remt transparantie en shift naar elektrische mobiliteit af

Het verdienmodel van de meeste autodealers is gebaseerd op een commissie per verkochte wagen. Daarnaast hebben ze in normale omstandigheden, waarin er geen enorme levertermijnen zijn, ook een fysieke stock waar ze tijdig vanaf moeten om plaats te maken voor nieuwe modellen. Los van het feit dat dit heel wat stress veroorzaakt voor zowel de verkopers als de consument heeft dit ook andere gevolgen.

Onderzoek van Profacts toont dat consumenten verwachten van autodealers dat ze hen goed informeren over elektrische mobiliteit en hen ook aanmoedigen om die keuze te maken. Echter in realiteit bleek uit het mystery shopping onderzoek van Profacts dat 33 van de 40 bezochte autoverdelers niet spontaan een EV aanraadt en dat 24 autoverdelers van die 40 de keuze van een EV niet ondersteunt. Er worden zelfs tegenargumenten aangehaald om de aankoop van een EV te ontmoedigen.

Online retailmodel als oplossing?

Een aantal automerken schakelen vandaag al over op online verkoop. Op die manier is onderhandeling niet langer nodig en is er ook geen verkoper aanwezig die consumenten in een bepaalde richting duwt.

Polestar is een van de merken die zijn wagens enkel en alleen online aanbiedt. Wel zijn er fysieke ontmoetingsplaatsen van het merk; Spaces, in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en de Pop-Up Space in Hasselt. Op deze plaatsen zet het merk volop in op informatieverdeling. Mensen kunnen er vrijblijvend terecht voor informatie over de wagens van Polestar en elektrisch rijden in het algemeen. Ook testritten vertrekken van daaruit.