Vrouwen zingen en mannen vloeken in de file

Oktober was dé filemaand bij uitstek en vorig jaar bleek het zelfs de drukste filemaand ooit in België! Dat we ettelijke uren per jaar in de auto staan aan te schuiven mag duidelijk zijn maar wat doen we dan precies om de tijd te doden? Uit onderzoek van iVOX in opdracht van Mercedes-Benz blijkt dat we vooral naar de radio luisteren (84%), kijken naar andere mensen in de file (55%) en (mee)zingen (40%). Vooral vrouwen hebben zin om hun stembanden los te gooien als ze een leuk liedje op de radio horen (54% tegenover 28% van de mannen). Mannen zullen dan weer eerder vloeken en zich wat sneller opjagen omdat het traag gaat (31% tegenover 25% van de vrouwen). Nog een opvallend weetje is dat slechts 7% van de Belgische automobilisten zijn sociale media (Facebook, Twitter, Instagram…) checkt tijdens het filerijden.

Voyeuristische trekjes?

Het is geen verrassing dat het luisteren naar de radio als populairste file-activiteit naar voren komt (84%) maar dat de tweede plaats wordt weggekaapt door het kijken naar andere mensen in de file, is toch wel opmerkelijk. Maar liefst 55% geeft toe naar de automobilist naast hem of haar (55%) te ‘gluren’ en zowel mannen (53%) als vrouwen (57%) blijken dat voyeuristisch kantje te hebben tijdens het filerijden. De kans is bovendien groot dat de bestuurder naast je aan het zingen gaat (40%), wat de kijkpret alleen maar kan bevorderen, toch? Je hebt ook bijna 1 kans op 3 dat je iemand betrapt op een scheldpartij want 29% vloekt of jaagt zich op. Uit het onderzoek blijkt dat 23% drinkt of eet tijdens de file dus iemand zijn broek zien vol kliederen met mayonaise tijdens het verorberen van een smos kaas behoort zeker tot de mogelijkheden.

Niet zo populair

Bellen (12%), sms’en/whatsappen (11%) en sociale media checken (7%) prijken  – raar maar waar – niet echt hoog op de lijst van onze favoriete file-activiteiten. Uiteraard is er wel een significant verschil tussen de verschillende generaties op dit vlak. Zo geeft 23% van de millenials (automobilisten jonger dan 35) aan te sms’s en whatsappen tijdens de file tegenover slechts 1,6% van de 55-plussers (en tegenover 12% van de automobilisten in de leeftijdscategorie 35-54). De jongste generatie (≤ 34) blijkt ook meer te bellen (20%) en hun sociale media te checken (17%) dan automobilisten binnen de oudere leeftijdscategorieën. Van de 55-plussers zijn er slechts 4% die tijdens het file-rijden bellen en 1% die hun sociale media bekijken. Binnen de leeftijdscategorie 35-54 ligt dit percentage iets hoger met 13% (bellen) en 5% (social media).