6 op 10 mannen vinden gelijke lonen voor vrouwen geen prioriteit

Uit een recent wereldwijd onderzoek door rekruteringsexpert Hays blijkt dat 6 op de 10 mannen geen prioriteit zouden geven aan gelijke lonen voor mannen en vrouwen.

Hays vroeg de deelnemers onder meer, op een schaal van één tot vijf, hoe toegewijd hun werkgever was om gendergelijkheid na te streven. Net geen derde van alle werknemers geeft aan dat hun werkgever niet erg toegewijd is. Vooral vrouwen (39%) geloven dat er behoefte is aan verbetering, tegenover net geen kwart van mannen.

Toen gevraagd werd hoe werkgevers de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer zouden kunnen verbeteren, kwam Hays tot meer een opvallende vaststelling. Drie kwart van de vrouwen is ervan overtuigd dat gelijke lonen voor man en vrouw een prioriteit zou moeten zijn, terwijl slechts 4 op de 10 mannen dat vinden. Vrouwen blijken dan wel weer geen heil te zien in flexibele werkuren: slechts 1 op de 10 is dat idee genegen, tegenover een kwart van de mannen.

Talentenpool

Sandra Henke, hoofd People & Culture bij Hays Plc, reageert verrast op de resultaten: “Het is zorgwekkend dat gelijke verloning nog steeds wordt gezien als een probleem dat niet wordt aangepakt door werkgevers. Er moet meer vooruitgang worden geboekt vooraleer gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de beroepswereld daadwerkelijk verwezenlijkt kan worden. Niet alleen verbreedt een groot aantal vrouwelijke talenten de talentenpool, het versterkt ook het probleemoplossend vermogen van een organisatie, met een grotere verscheidenheid aan kennis en ervaring om te delen.”

“Overal bij Hays vieren we de prestaties van vrouwen in de maand maart en de hierop volgende maanden”, gaat Henke verder. “Terwijl promoten we ook onze meritocratische cultuur en identificeren we de barrières voor gendergelijkheid op de werkplek. Wij zijn er vast van overtuigd dat het gewoon een kwestie is van de beste persoon voor de job te vinden ongeacht geslacht, ras, leeftijd, seksualiteit of beperking.”

Balans

Ook in het kader van Internationale Vrouwendag komt Hays met de #BalanceForBetter-campagne, om een man/vrouw-balans op de werkvloer te promoten. “In de wereld is de verhouding tussen de geslachten ongeveer 50/50”, zegt Elise Denecker, Head of People & Culture voor Hays Belgium. “Idealiter is dat ook het geval in bedrijven. Een mooie mix tussen gender, maar ook afkomst en geaardheid bijvoorbeeld, heeft nu eenmaal voordelen, zoals Sandra aanhaalde.”

Al moeten we daar volgens Denecker ook weer niet té ver in gaan. “Er zijn altijd microwerelden waar zo’n balans mogelijk nooit zal lukken, zoals de verpleegkunde, waar vrouwen ‘aan de macht’ zijn, en de bouwsector, die overwegend mannelijk is. Ook de HR-sector, waar wij met Hays deel van uitmaken, is zo een wereld apart. Bij ons is de verhouding ongeveer 70% vrouwen en 30% mannen. Maar wanneer dat het resultaat is van een natuurlijk verloop, en niet van een doelbewuste rekruteringsstrategie, zie ik niet in waarom dat een probleem moet zijn.”

Voor Denecker is het vooral belangrijk dat iédereen dezelfde kansen krijgt en ze denkt er dus zeker niet aan om nu opeens mannelijke sollicitanten een streepje voor te geven. “Aan discriminatie doen wij niet mee, positieve of negatieve. Het zijn de competenties die tellen, niet het geslacht. Mannen krijgen dus zeker geen voorkeursbehandeling omdat ze in de minderheid zijn. Ons Senior Management bestaat uit evenveel mannen als vrouwen, en ons Middle Management is dan weer voor twee derde vrouwelijk. Er valt dus geen lijn in te trekken of een straf verhaal over te vertellen. En daar ben ik eigenlijk heel fier op.”