Architect, vijfde snelst groeiende vrij beroep

Bijna 1 op de 10 vrije beroepers in België is architect. Tussen 2014 en 2018 groeide het aantal architecten dat in ons land actief is in vrij beroep met 7,11%. Daarmee zijn de architecten het vijfde snelst groeiende vrij beroep in België. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstverlener Acerta op basis van de cijfers over architecten van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van Zelfstandige Ondernemers (RSVZ) naar aanleiding van de dag van de architectuur. In twee op de drie gevallen is de architect een man. En de gemiddelde leeftijd om zich als zelfstandige architect te vestigen is 28 jaar.

Architecten top 5 groeiende vrije beroepen, bijna 1 op de 10 is architect

Van de ongeveer 1 miljoen zelfstandigen in België, oefent een derde een vrij beroep uit en daarvan is bijna 1 op de 10 (9,25%) architect. Van die laatste categorie noteerde het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van Zelfstandige Ondernemers (RSVZ) van 2014 naar 2018 een toename met 7,11%. Daarmee staan de architecten wat groei betreft op de vijfde plaats, na de nog veel sneller groeiende groep van consultants en paramedici en de landmeters en dierenartsen.

Vervrouwelijking maar nog altijd bijna 2/3 mannen

In 2018 telde het RSVZ 5.263 vrouwelijke architecten, tegenover 8.915 mannelijke, een verhouding van 37,12% op 62,88%. Een verhouding dus die nog fel doorweegt naar de mannelijke kant, maar de inhaalbeweging door vrouwen is wel ingezet: in 2014 was 34% van de zelfstandige architecten vrouw, naar de 37% in 2018 is dat een verbetering met bijna 16%. Met de vervrouwelijking van hun beroep – een snellere groei van het aantal vrouwen vs. mannen –, zijn de architecten trouwens geen uitzondering. Voor alle vrije beroepen samen ligt de verhouding man-vrouw voor 2018 op 53% mannen en 46,9% vrouwen.

Niet elke architect is een zelfstandige

Ook al vereist het beroep van architect een specifieke opleiding en permanente vorming, de drempel om het beroep als zelfstandige uit te oefenen blijft blijkbaar voldoende laag, valt af te leiden uit de groei.

Toch zeggen de cijfers over architecten in vrij beroep niet alles over de architecten in het algemeen. Niet elke architect is immers een zelfstandige.

Inkomenskloof man/vrouw van 30%

Gemiddeld ligt het jaarinkomen van een vrouwelijke architect 30% lager dan van haar mannelijke collega’s.

Architect begint er al aan op 28 jaar

De gemiddelde leeftijd waarop een architect met zijn zelfstandige activiteit start is 28 jaar. Voor een vijfjarige studie gevolgd door een verplichte tweejarige stage is dat vrij snel. Terwijl bijvoorbeeld zelfstandige consultants ervoor opteren om eerst wat ervaring op te doen, waardoor de gemiddelde startleeftijd bij hen op 39 jaar ligt, wagen architecten de sprong naar zelfstandigheid dus al veel eerder en dat is in 2018 niet anders dan in de jaren ervoor.