Bijna helft werknemers beschouwt collega’s als echte vrienden

Met een gemiddelde score van 7,5 op 10 zijn werknemers in het algemeen gelukkig met hun collega’s. Dat is erg belangrijk want een goede relatie met collega’s blijkt het meest bepalend voor het werkplezier van de Belgen (53%). Voor bijna de helft van de werkende Belgen zijn collega’s zelfs vrienden. Toch ondervindt 19% ook wrijvingen of zelfs vijandschap tussen collega’s. Dat verstoort het werkplezier, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Tempo-Team.

Onderlinge solidariteit, collega’s die elkaar helpen en bijspringen waar nodig heeft de grootste impact op een goede relatie tussen collega’s (66%). Open communicatie (62%) en humor (53%) vullen de top drie aan. Vrouwen hechten opvallend meer belang aan communicatie en grapjes in vergelijking met mannen (respectievelijk 71% vs. 63% en 65% en 58%). Die laatsten vinden complementair zijn met hun collega’s op vlak van kennis en vaardigheden dan weer vaker belangrijk (39% vs. 31%).

Band smeden op en naast het werk

8 op 10 werknemers hechten veel belang aan een vriendschappelijk en persoonlijk contact met hun collega’s. Ze tonen interesse in het leven van hun collega’s door bijvoorbeeld geregeld te polsen hoe het men hen gaat of hoe het weekend was. 6 op de 10 lunchen regelmatig met elkaar om gezellig bij te babbelen. Populaire gespreksonderwerpen daarbij zijn het werk zelf (84%), net als de vakantie (78%), de actualiteit (71%) en elkaars privéleven (60%). 57% van de bevraagde werknemers zegt dat collega’s een echte steun en toeverlaat zijn en hen wel eens persoonlijke dingen toevertrouwen. 42% hield er zelfs al een bevriende collega – ook wel een “frolleague” genoemd – aan over. Die vriendschappen stoppen trouwens niet aan het einde van de werkdag. 1 op de 3 gaat wel eens met een collega op stap na het werk (restaurant, bar, film) en 1 op de 5 nodigt wel eens iemand van op het werk thuis uit. 5% sport met een collega of ging al eens samen op vakantie.

“Frolleagues” hebben ook een positieve invloed op het plezier dat werknemers aan hun werk beleven: bij wie zijn collega’s tot zijn vrienden rekent, scoort het werkplezier met 6,9/10 beduidend hoger dan bij de werknemers die dat niet doen (6/10). Bovendien investeert iemand die met plezier aan de slag gaat meer in zijn/haar relatie met collega’s.

Ook zo goed als alle werkgevers vinden een goede verstandhouding tussen collega’s belangrijk. 8 op de 10 zetten hier daarom actief op in. Bijvoorbeeld door hun medewerkers aan te moedigen om transparant met elkaar te communiceren (40%) , bij te springen op drukke momenten (32%) of door geregeld teambuilding activiteiten te organiseren (26%).

Waar vrienden zijn, zijn ook vijanden

Naast hechte vriendschappen zijn er ook spanningen tussen collega’s. Zo zegt ruim de helft dat collega’s wel eens roddelden over of hem/haar; 1 op de 4 werd al slachtoffer van pesterijen. 1 op de 5 voelde zich al eens uitgesloten door andere teamleden en evenveel zegt dat hij of zij vijanden heeft op het werk. Dat zorgt er onder meer voor dat werknemers meer stress ervaren (44%), zich minder goed voelen op het werk (32%) en vaker afwezig waren (29%). 2 op de 3 werknemers geven aan dat ze bij ongepast gedrag van collega’s wel terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon.