Dit zijn de job- en competentietrends voor 2018

De vierde industriële revolutie verandert volop de manier waarop we werken en werknemers moeten zich voorbereiden op verdere veranderingen in hun carrière. Alistair Cox, CEO bij Hays plc, stelde de job- en competentietrends voor die werknemers en werkgevers kunnen verwachten in 2018.

De arbeidsmarkt is in verandering door de voortdurende en snelle evolutie van de technologie. Hoewel bepaalde jobs en elementen van functies onvermijdelijk geautomatiseerd zullen worden, komen er ook nieuwe functies bij en zal de vraag naar de meest actuele vaardigheden stijgen.

Alistair licht toe: “Ondanks de sensationele berichten die het einde van de menselijke werknemer inluiden, zien wij bij Hays plc dat niet gebeuren. Integendeel, we zien een explosieve groei in nieuwe functies rond kunstmatige intelligentie en data, en een aanhoudende vraag naar specifieke zachte vaardigheden zoals aanpassingsvermogen, creativiteit en samenwerking. Er zijn tenslotte nog altijd geen algoritmes die zaken als humor, gemoedstoestand of enthousiasme kunnen opmerken zoals een echte mens dat kan.”

Alistair vindt dat werkgevers hun beschikbare talent moeten wapenen tegen de toekomst om competitief te blijven en hij adviseert werkzoekenden om hun vaardigheden actueel te houden zodat ze aantrekkelijk blijven voor werkgevers. Alistair geeft zijn bedenkingen over de jobs en vaardigheden die hij verwacht te zien in 2018 en verder.

Datagestuurde en ki-jobs zijn de toekomst

Bedrijven zullen op zoek blijven gaan naar ki-ontwikkelaars, met name ontwikkelaars die ki-technologie in een consumentencontext kunnen plaatsen. Daarbij zullen ki-kandidaten met kennis van ruimere zakelijke kansen erg gewild zijn, net als ontwikkelaars die een organisatie kunnen verbeteren en bedrijfsprocessen kunnen optimaliseren.

Alistair voorspelt ook een toename in datagerelateerde functies: “Er zijn bergen digitale informatie ontstaan en met de opkomst van de ‘internet der dingen’-technologie zal die trend zich waarschijnlijk alleen maar voortzetten. Gegevens zonder inzicht zijn echter niets waard. Daarom zien we wereldwijd een sterke toename in vacatures voor data scientists, data analysts, data artists en data visualisers. Die professionals geven zin aan de data van een bedrijf, ze helpen enen en nullen omzetten in werkbare inzichten, of het nu gaat om veranderingen in klantengedrag of nieuwe kansen die de mensen nog niet eerder opgespoord hebben.”

Alistair stelt verder dat data de vraag in een aantal sectorspecifieke functies stuwt, waaronder marketingjobs zoals marketing automation, performance marketers, customer analytics en CRM specialists. Die vraag komt van bedrijven in hun zoektocht naar steeds meer verfijnde manieren om klanten te benaderen.

‘Traditionele’ functies niet vergeten

Ondanks de opkomst van nieuwe technologieën en bijbehorende functies, blijven de meer traditionele tech- en non-tech-functies ook relevant. Alistair geeft aan dat “deskundige softwareontwikkelaars erg in trek zijn, vooral als ze ervaring hebben met frontend-gebruikersinterfaces, nu organisaties hun digitale aanbod uitbreiden om aan de veranderende verwachtingen van consumenten tegemoet te komen. Java en schaalbare programmeertalen blijven de voorkeur genieten, hoewel er nog steeds een behoefte is aan kennis van C++, ondanks de voortschrijdende migratie van legacy-systemen.”

“Voorbereidingen van aanpassingen in de wetgeving over verschillende sectoren, net als een blijvende focus op digitale transformatie, zorgen voor grootschalige projecten. Daardoor zal er een grotere vraag zijn naar professionals op vlak van project- en changemanagement, vooral om functies in te vullen als projectmanager en businessanalist.”

Nieuwkomers bij het bestuur

Door de nieuwe technologieën zal er een grotere vraag zijn naar leiders die de systeembeveiliging van een bedrijf kunnen garanderen. Bijgevolg zal de vraag naar functionarissen voor cybersecurity blijven stijgen om organisaties weerbaar te maken tegen cyberaanvallen.

Met de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) die in voege treedt in mei 2018, stelt Alistair dat er wereldwijd een grote vraag zal zijn naar functionarissen voor gegevensbescherming.

Philippe Dullaert, Finance Director van Hays België: “De GDPR-wetgeving zorgt ook in ons land voor jobs. GDPR-functies zijn namelijk fulltimejobs die niet bij een bestaande functie ondergebracht kunnen worden. Voor grote bedrijven zullen die functies permanent zijn, kleine bedrijven werken eerder met GDPR-consultants. Het zijn trouwens felbegeerde en dungezaaide profielen. Voornamelijk mensen met een IT-achtergrond en procesontwikkelaars bieden zich op de jobmarkt aan als GDPR-specialist.

Menselijke vaardigheden in een technologische wereld

Naast technische vaardigheden zullen ook zachte vaardigheden in trek blijven. Alistair stelt: “Hoewel de beste technische vaardigheden en competenties aangeleerd kunnen worden, zullen ze weinig impact hebben als een bedrijf niet beschikt over managers die begrijpen wat hun werknemers drijft en die effectief met hun team kunnen communiceren en kunnen luisteren. De organisaties die de beste technologie en ’technische’ vaardigheden kunnen verenigen met teams die over emotionele intelligentie beschikken, zullen winnen.”

Alistair geeft aan dat werkgevers bij kandidaten op zoek zullen gaan naar creativiteit, samenwerking, menselijk begrip en communicatievaardigheden. De kandidaten die oplossingen voor uitdagingen kunnen bieden en daarnaast ook kunnen overbrengen hoe en waarom die oplossingen geïmplementeerd moeten worden, zullen zich onderscheiden van de rest.