Helft werknemers neemt vakantie omwille van de kinderen

Flexibel werken is volgens bijna een derde van de werknemers van groot belang voor een goed werk-privé evenwicht. Zeker tijdens de lange zomervakantie laat een grotere flexibiliteit door thuiswerk en tijdsonafhankelijk werken toe om werk en gezin optimaal te managen. Voor 70% van de werknemers is thuiswerk echter niet mogelijk en 80% mag niet tijdsonafhankelijk werken. Ten onrechte vinden ze, want bijna 1 op 3 werknemers zou zijn bedrijf aantrekkelijker vinden als dat meer investeert in flexibiliteit.

Bijna 1 op 2 de werknemers zou het liefst een job hebben die hen toelaat flexibel te werken tijdens bijvoorbeeld de vakantie. Vooral werknemers met kinderen (45% vs. 35%) zijn voorstander van thuiswerk zodat ze door het wegvallen van het woon-werk verkeer en grotere flexibiliteit tijd uitsparen en hierdoor de externe opvang van kinderen efficiënter kunnen regelen. Daarnaast neemt ook 1 op 2 werknemers verlof tijdens de schoolvakantie om de kinderen op te vangen.

Bijna 1 op 3 werknemers zou zijn werkgever overigens aantrekkelijker vinden moest die meer vakantie aanbieden dan nu het geval is.

Dat kinderen een doorslaggevende factor zijn in de verlofplanning van veel werknemers, wordt bevestigd door het feit dat liefst 7 op de 10 werknemers vakantie nemen om meer tijd door te brengen met hun gezin. Bijna 6 op 10 werknemers vinden immers dat ze tijdens het werkjaar te weinig tijd voor hun gezin overhouden.

Voldoende tijd vrijmaken voor kinderen en partner blijkt erg belangrijk, want werknemers die aangeven dat dit goed zit, zijn gelukkiger (80% vs. 32%) en ervaren minder stress (50% vs. 82%) dan hun collega’s bij wie dit niet het geval is. Om werk en gezinsleven beter op elkaar af te stemmen wil bijna 1 op 2 van de bevraagde werknemers de werkuren aanpassen aan de gezinssituatie, 1 op 3 wil thuiswerken en 1 op 4 privézaken regelen tijdens het werk. Vandaag is thuiswerken in een derde van de bedrijven mogelijk en kan men in 1 op 5 bedrijven tijdsonafhankelijk werken. 4 op 10 bedrijven maken flexibel werken mogelijk dankzij glijdende werkuren en 6 op de 10 laten werknemers toe om systematisch vroeger te starten en te stoppen in functie van hun gezinsleven.

Tot slot blijkt uit de studie dat 2 op 3 werknemers die tijdens de vakantie wel werken, zeggen dat ze dat doen omdat ze geen schoolgaande kinderen meer hebben en zo ontsnappen aan de grote drukte op de vakantiebestemmingen en hogere prijzen. Wie echter thuisblijft om het wat rustiger aan te doen op het werk vergist zich, want bijna 1 op 2 thuisblijvers geeft aan dat ze het net drukker hebben omdat hun collega’s met vakantie zijn.

“Het feit dat 1 op 3 werknemers door thuis te werken tijd wil uitsparen én meer vakantie wenst om de zorg van hun kinderen efficiënter te regelen, wijst op het grote belang dat mensen hechten aan een goed evenwicht tussen werk en gezin. Een flexibele werkorganisatie die tijdsonafhankerlijker en -vriendelijk werken mogelijk maakt komt hieraan tegemoet. Dat werknemers hun werkgever bovendien aantrekkelijker vinden wanneer deze investeert in flexibiliteit is, in deze periode van arbeidsmarktschaarste, een extra argument om dat te doen, ” licht Valérie Denis, woordvoerder en CSR-manager bij Tempo-Team.