Kust aan het verjongen

De vergrijzing van onze Belgische kust is stilaan aan het keren. Zes op de tien Vlamingen die recent een pand aan de kust kochten, zijn jonger dan zestig. Meer nog: één op drie is jonger dan vijftig jaar. Velen van hen kopen er om van een vakantiegevoel te kunnen genieten en trekken er jaarlijks tien keer of zelfs meer naartoe. Dat blijkt uit de eerste grote kustvastgoedenquête van Dewaele Vastgoedgroep die 1.826 Vlamingen bevroegen die recent vastgoed aan de kust kochten.

Het idee dat de Belgische kust aan het vergrijzen is, mag langzaam maar zeker in de prullenmand. Want wat blijkt? Zes op de tien (59 procent) Vlamingen die recent een pand aan onze kust kochten, zijn jonger dan zestig jaar. Sterker nog, één op de drie – oftewel 28,7 procent – is jonger dan vijftig. Twintigers en dertigers maken relatief nog de kleinste groep uit, respectievelijk 2,8 procent en 3,5 procent, maar er is potentieel.

Een gelijkaardige tendens valt ook in de beroepscategoriën op. Van zij die recent iets aan de kust kochten, gaat het “slechts” in 36 procent om gepensioneerden. Anno 2017 zijn het zeker ook bedienden (27 procent), zelfstandigen (17 procent) en kaderleden die (10,5%) een stulpje aan de kust kopen.

Dewaele Vastgoedgroep, één van de grootste vastgoedexperten aan de kust, trekt de conclusies uit een grote kustvastgoedenquête, waarbij 1.826 Vlamingen bevraagd werden. Belangrijkste conclusie: het cliché van de grijze Belgische kust klopt niet meer. En dat is de verdienste van de Belgische kuststeden zelf. Steden zoals Oostende en De Panne hebben de laatste jaren erg ingezet op leuke toeristische initiatieven, stadsontwikkeling en werkgelegenheid.

Een andere belangrijke reden dat de kust opnieuw aantrekkelijker is voor jongeren, heeft alles te maken met de huidige politieke situatie: door het internationale terrorisme en de instabiele politieke situatie in heel wat landen zoals Turkije of Egypte blijven mensen liever dicht bij huis.