Kwart bedrijven kreunt nu het meest onder ziekteverzuim

Absenteïsme is in heel wat bedrijven een groeiend probleem. Bijna een kwart van de bedrijven zegt te kampen met te hoog absenteïsme. Vooral tijdens deze donkere wintermaanden piekt het aantal werknemers die afwezig zijn door ziekte. 1 op 5 werkgevers vreest dat het stijgend absenteïsme het succes van het bedrijf bedreigt. Om de gevolgen van het ziekteverzuim beter op te vangen kiezen heel wat werkgevers voor meer flexibiliteit, onder meer door thuiswerk te faciliteren, in combinatie met een actief gezondheidsbeleid en betere opvolging van zieke collega’s.

In 1 op 3 bedrijven verloopt het ziekteverzuim de voorbije jaren in stijgende lijn. Bijna 1 op 4 werkgevers, in grote bedrijven is dat zelfs 1 op 3, geeft aan dat het ziekteverzuim in zijn bedrijf ronduit hoog is.

Meer dan de helft van de werkgevers stelt vast dat het absenteïsme piekt tijdens specifieke periodes, zoals deze donkere wintermaanden. En dat vooral op maandag, aldus een kwart van de werkgevers. Maar ook na lange weekends en schoolvakanties ligt het ziekteverzuim hoger. 1 op 3 werkgevers vindt overigens dat zieke werknemers te vaak thuis mogen blijven tot het weekend, dit ongeacht welke dag van de week ze ziek vallen.

In kleinere bedrijven is een hoger verzuim op specifieke momenten minder het geval (64%) dan in grotere (42%).

Flexibiliteit en preventie als succesvolle remedie

Werkgevers vinden het terugdringen van absenteïsme van cruciaal belang. Bijna 4 op 10 vindt dat zijn personeelsbeleid pas geslaagd is als het absenteïsme laag is.

Een kwart van de bedrijven tracht het verlies aan productiviteit door ziekte tegen te gaan door flexibiliteit aan te moedigen in de vorm van thuiswerken en flexibele werkuren. 1 op 5 werknemers bevestigt ook thuis verder te werken als ze ziek zijn. De helft van de werkgevers vindt dat huisartsen duidelijker moeten aangeven wanneer een zieke werknemer thuis kan verder werken.

Meer dan 1 op 10 bedrijven investeert actief in preventie met acties om de vitaliteit en gezondheid van werknemers te stimuleren. Deze inspanningen lonen. Onder bedrijven die investeren in de gezondheid van hun werknemers is het aantal dat het ziekteverzuim ziet stijgen maar de helft zo groot als in bedrijven die niets doen. Bovendien zeggen werknemers die voor een bedrijf werken dat een gezondheidsbeleid voert, significant vaker dat ze gelukkig zijn op het werk. En gelukkige werknemers zijn significant minder afwezig door ziekte dan hun minder gelukkige collega’s.

40% van de ondervraagde werkgevers stelt dit ook vast en wijt de stijging aan ziekteverzuim bij werknemers aan het feit dat zij zich niet goed in hun vel of hun job voelen. Bijna 1 op 10 werknemers geeft toe zich af en toe ziek te melden omdat ze balen over hun werk.

Ondanks het belang van een actieve aanpak van absenteïsme geeft 1 op 4 bedrijven aan dat ze geen specifieke maatregelen nemen om ziekteverzuim tegen te gaan.