Loopbaan onderbreken voor droomreis, rustpauze of kinderen

Hoewel het aantal werknemers dat tijdskrediet neemt onder invloed van de verstrengde wetgeving die in april 2017 inging daalt, blijft de behoefte bij werknemers aan meer rustpauzes weg van het werk groot om bijvoorbeeld uit te rusten, voor hun gezin te zorgen of op professioneel vlak te herbronnen. Dat hoeven evenwel lang niet altijd langdurige pauzes te zijn, want de meerderheid van de Belgische werknemers zegt dat vakantie hen toelaat om de batterijen op te laden en voldoende tijd door te brengen met hun partner, kinderen of familie. “Naast voldoende vakantie kunnen ook aandacht voor een goede verdeling tussen werk en privé en opleidingen voor werknemers soelaas bieden” aldus Tom Van de Vreken, woordvoerder bij Tempo-Team.

Onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van HR-dienstverlener Tempo-Team wijst uit dat maar liefst 4 op de 10 werkende Belgen een werkonderbreking van enkele maanden of zelfs een sabbatjaar willen inlassen. De 3 populairste redenen om een loopbaanpauze te nemen is een lange reis kunnen maken (56%), afstand nemen van het werk en dagelijkse beslommeringen (51%) maar ook uit te rusten en te herbronnen (32%). Meer tijd om de kinderen te kunnen opvoeden (22%) en opleidingen te volgen (21%) zijn andere belangrijke drijfveren onder werknemers.

Generatiekloof

Uit de bevraging blijken bovendien duidelijke verschillen tussen de verschillende generaties die vandaag actief zijn op de werkvloer. Zo zijn het beduidend vaker werknemers jonger dan 55 die een werkonderbreking of sabbatjaar willen inlassen.