Minder dan helft Belgen wil stapje terug doen om langer te werken

Goed nieuws: in bijna de helft van de bedrijven zijn vandaag meer 50-plussers aan de slag dan enkele jaren geleden. Toch blijft werken tot 65 jaar of langer voor veel landgenoten een harde noot om te kraken: driekwart van de werkende Belgen vindt die pensioenleeftijd te hoog. Langer werken vereist volgens ruim de helft van de werknemers aangepast werk dat interessant maar niet te belastend is. Een stapje terugzetten naar een lagere functie met minder loon zien werknemers vandaag echter niet zitten, ondanks de nieuwe compensatie die de overheid daarvoor voorziet met de “zachte landingsbaan”.

Begin dit jaar lanceerde Minister De Block de “zachte landingsbaan” om werknemers langer en gelukkiger aan het werk te houden. Dankzij deze maatregel kunnen werkgevers werknemers die door een stap terug te zetten loonverlies lijden hiervoor compenseren. Naar aanleiding hiervan bevroeg Tempo-Team werkende Belgen over welke maatregelen volgens hen nodig zijn om langere loopbanen mogelijk te maken. Werknemers vinden het vooral belangrijk dat hun job ook naar het einde van hun carrière blijft uitdagen en prikkelen (89%).  8 op 10 vinden ook een gunstiger werkritme met minder overuren en meer vakantie of lichtere taken goed, maar dan wel zonder loon in te boeten. Verder vraagt de helft van de werknemers dat hun bedrijf meer investeert in opleidingen. Een stap terugzetten naar een lichtere functie met een lager salaris is echter opvallend minder populair: slechts 4 op 10 werknemers is hier voorstander van om langer aan het werk te kunnen blijven. 88% wil namelijk in dat geval geen loon inleveren.

Om hun werknemers langer in goede omstandigheden te laten werken geloven werkgevers ook sterk in een uitdagende jobinhoud (91%), minder belastende taken (86%) en aangepaste werkuren (75%). 7 op 10 vinden het goed om oudere werknemers in te zetten voor projecten die veel ervaring vereisen of als mentor van een starter. Maar dat vertaalt zich nog niet overal in de praktijk. Zo zorgt amper een kwart dat jobs ook voor oudere werknemers uitdagend blijven. Evenveel werkgevers voorzien voor een aangepast takenpakket. 1 op 5 geeft werknemers extra opleidingen en een aangepast werkritme. Slechts 1 op 10 werkgevers zegt actief een generatieproof personeelsbeleid te voeren.

Maatregelen blijven nodig

Om mensen te motiveren om langer te werken zijn extra inspanningen nodig, zo wijst de bevraging uit. Slechts een kwart van de bevraagde werknemers wil namelijk tot zijn 65ste verjaardag doorwerken. 6% wil ook nog tot na zijn 65 aan de slag blijven. 7 op 10 werknemers vinden ook dat werken tot 67 jaar onhaalbaar is.

Gemiddeld willen Belgische werknemers op 59,8 jaar op pensioen gaan. Nederlandstalige werknemers, 50-plussers en werknemers die gelukkig zijn staan positiever tegenover een langere loopbaan. Hun ideale pensioenleeftijd ligt namelijk telkens significant hoger dan hun Franstalige, jongere of minder gelukkige collega’s.