Niet alle Belgen tevreden met woning

1 op 4 Franstaligen en bijna 1 op 5 Vlamingen zegt niet gelukkig te zijn met zijn of haar woning. Vooral huurders (39%) en bewoners van een appartement (38%) zijn ongelukkig. Bij de eigenaars is amper 14% ongelukkig met zijn of haar woning en slechts 20% van de bewoners van een huis zeggen daar niet gelukkig te leven. Wie gelukkig of ongelukkig is met zijn of haar woning is dat in ruim de helft van de gevallen ook over het leven in het algemeen.

Wat de locatie en omgeving van hun huis of appartement betreft, klagen mensen die ongelukkig zijn met hun woning vooral over geluidsoverlast (34%), gevolgd door een slechte luchtkwaliteit (28%), een verkeersonveilige buurt (26%), te weinig privacy (26%) en lastige buren (25%). Deze aspecten zijn voor alle Belgen, dus ook deze die zeggen gelukkig te zijn met hun woning, samen met een slechte verbinding met het openbare vervoer, de grootste hinderpalen voor gelukkig wonen.

Wie ongelukkig is over zijn woning, is dat vooral over de afwerking en de geluidisolatie ervan (41%), gevolgd door de isolatie tegen regen en wind en de domotica (34%) en de algemene kwaliteit of staat van de woning (32%).

Ruim de helft van de mensen die ongelukkig wonen zeggen ook ongelukkig te zijn met hun leven in het algemeen. Bij de Belgen die aangeven gelukkig te zijn met hun woning, is 2 op 3 dat ook met hun leven.

Eigen goed afgewerkte comfortabele villa

Gevraagd naar het type woning waarin men zich het meest gelukkig zou voelen, antwoordt 2 op 3 Belgen een open bebouwing. Bijna 1 op 5 kiest voor een appartement en 10% voor een rijhuis of halfopen bebouwing. Vooral een verbetering van de energie-efficiëntie (60%), comfort (59%) en afwerking (58%) zouden het geluk van de bewoners ten goede komen. Maar ook een betere inrichting (54%), een groenere buurt en meer lichtinval (45%) scoren hoog op de gelukscore.

Bij de 1 op 4 Belgen die zeggen het meest gelukkig te zijn met hun woning is dan ook 90% eigenaar en woont 50% in een open bebouwing. Deze meest gelukkige Belgen zijn dat vooral over het comfort van hun woning, het type en de grootte ervan. Wat de plaats van hun woning betreft zijn de gelukkigsten dat vooral over de ligging in het algemeen, hun privacy en de groene omgeving.

Tot slot valt het op dat de stijl van de woning weinig of geen impact heeft op het geluksgevoel. Vandaag zegt 1 op 3 te wonen in een huis of appartement met geen specifieke stijl, 1 op 4 modern, 1 op 5 landelijk en 1 op 10 klassiek. Gevraagd naar de stijl van woning waarin men gelukkiger zou zijn antwoordt 1 op 3 modern, 1 op 4 geen specifieke stijl, 1 op 5 landelijk en 1 op 10 klassiek. Bij de Belgen die het meest ongelukkig zijn over hun woning woont 1 op 2 in een huis of appartementsgebouw zonder specifieke stijl. Dat is opvallend meer dan bij de gelukkige mensen (25%).