Pop-ups populairder dan ooit bij Belgische shopper

De leegstand in de Belgische winkelstraten stijgt. Begin dit jaar stond ongeveer 12% van de winkels in België leeg. Beheerders en uitbaters van shoppingcenters proberen die trend te keren met allerlei initiatieven zoals pop-ups. En wat blijkt? Die pop-ups zijn vandaag populairder dan ooit. 6 op de 10 shoppers houdt er erg van en bijna 3 op de 10 zelfs heel veel. Voor het eerst blijkt bovendien dat leegstand de bezoekers ook afschrikt. 1 op de 3 Belgen stoort zich immers aan de leegstand in de shoppingcenters. Bovendien zal 1 op de 7 daardoor zelfs minder vaak komen winkelen. Dat alles komt uit de jaarlijkse shopping enquête afgenomen bij 1.605 Belgen van Ceusters, de grootste beheerder van winkelcentra in ons land.

Zowel grootsteden als Antwerpen, Brussel of Charleroi als kleinere steden zoals Sint-Niklaas of La Louvière ontsnappen er niet aan: fysieke winkels hebben het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Dit jaar is de leegstand in de Belgische winkelstraten al voor het elfde jaar op rij gestegen. Op 1 januari stond 11,9% van de winkels leeg. Ter vergelijking: bij het uitbreken van de economische crisis in 2008 was slechts 7,6% van de commerciële ruimtes buiten gebruik.

Dit jaar staan gemiddeld zo’n 7,4% van de winkels in de shoppingcenters leeg. Al zijn er wel grote verschillen. Shoppingcenters in de binnenstad kampen over het algemeen met meer leegstand dan hun tegenhangers buiten de stad. Dat heeft volgens experten zeker ook te maken met bereikbaarheid.

De redenen voor de leegstand zijn niet ver te zoeken: minder passage, meer online bestellingen, een wijzigend consumentengedrag en bereikbaarheidsproblemen. Met als gevolg dat naast de winkelstraten ook shoppingcenters met leegstand te maken krijgen. De jaarlijkse enquête van Ceusters – ondertussen al de vijfde keer en tevens de grootste shoppingenquête van ons land – werpt nu voor het eerst een unieke blik op wat die leegstand bij de shoppers teweeg brengt. En wat blijkt: de leegstand stoort niet alleen de winkeleigenaars en beheerders maar vooral de duizenden bezoekers. Maar liefst 1 op de 3 Belgen (34,3%) geeft aan zich te ergeren aan de lege panden en ruimtes. Eén op de 7 (14%) zal daardoor zelfs minder vaak komen winkelen.

Pop-ups

Beheerders en eigenaars van shoppingcenters trachten de leegstandstrend te keren via het brengen van pop-ups en andere tijdelijke winkelinvullingen. Alleen al in de eerste 3 kwartalen van 2019 bedroeg het aandeel tijdelijke verhuringen 5,6 % van het totaal aantal panden in de shopping centers beheerd door Ceusters.