Sollicitanten haken af door te lange procedures

Een tijdrovende sollicitatieprocedure is voor 35% van de werkzoekenden dé belangrijkste reden om tijdens een sollicitatie af te haken. Dat blijkt uit een recente online bevraging door rekruteringsexpert Hays. Snelheid en eenvoud zijn key om de interesse van sollicitanten te bewaren.

In een online survey onderzocht rekruteringsexpert Hays wat de belangrijkste reden voor werkzoekenden is om een sollicitatieprocedure vroegtijdig te beëindigen. 35% van de respondenten geeft aan dat de oorzaak vooral bij de duur ervan ligt. Zij verkiezen een kort en overzichtelijk sollicitatieproces. Uit de poll blijkt ook dat 30,3% van de respondenten vanwege slechte communicatie of een lage transparantie afhaakt. Andere bevraagden besluiten dan weer om zich uit de sollicitatieproces terug te trekken wanneer de interviewer onvoorbereid is (14,1%) of het interview niet gestructureerd is (7,4%). De overige 13,1% geeft aan een andere reden te hebben.

Eenvoudig en snel

Waarom zijn de tijdspanne en complexiteit van het wervingsproces de grootste deal breakers voor kandidaten? Davy Ghysels, marketing director bij Hays verklaart: “We leven in een flitsende, snel evoluerende wereld. Mensen zijn gewoon om snel informatie te krijgen, ook tijdens de zoektocht naar een job. Kandidaten prefereren een snel en eenvoudig sollicitatieproces. Een eerdere enquête bij ons bedrijf toonde reeds aan dat 71% een online sollicitatieformulier zou wegklikken, als het meer dan 15 minuten zou duren om dit in te vullen. Op die manier lopen bedrijven een aardig aantal potentiële werkkrachten mis.”

Hays wijst van op de gevolgen van een ondoordacht sollicitatieproces. “Een van de grootste uitdagingen voor bedrijfsleiders vandaag is de juiste mensen met de juiste vaardigheden aan te trekken. Als gevolg daarvan is de concurrentie om het beste talent te werven hoog. Kandidaten delen hun ervaringen met het sollicitatieproces ook met hun peers of familieleden. Een vlot sollicitatieproces is dus ook onderdeel van een goede employer branding-strategie,” aldus Davy Ghysels. “Werkgevers moeten er dus op allerlei manieren voor zorgen dat geïnteresseerde kandidaten de best mogelijke ervaring hebben.”

Gelukkig kunnen de meeste frustraties die kandidaten ondervinden door de werkgever aangepakt worden. Het is belangrijk dat de kandidaat ervaart een prioriteit te zijn Bevestig bijvoorbeeld steeds de ontvangst van de kandidatuur en zorg dat er nooit een communicatiestilte valt. Las ook niet te veel sollicitatierondes of -gesprekken in. Let op de duur van het totale sollicitatieproces als je geen talenten wilt mislopen. Kortom, sta stil bij de verschillende fases die de sollicitant doorloopt, anticipeer op mogelijke struikelblokken en vraag raad aan rekruteringsexperten.

“Een kandidaat het gevoel te geven een prioriteit te zijn, kan enkel door snelheid, regelmatig contact en eenduidige allesomvattende sollicitatieprocedures die niet lang aanslepen,” besluit Davy Ghysels.