Vaders willen meer tijd voor hun kind

77% van de Belgische vaders vindt dat ze minder tijd besteden aan de opvoeding van hun kind(eren) dan ze zouden willen, zo blijkt uit een survey in opdracht van Pampers. Nog meer vaders (82%) geven aan dat ze bepaalde zorgtaken, taken zoals het geven van de fles of het verschonen van luiers, graag op zich nemen, maar dat bepaalde praktische, maatschappelijke en legislatieve barrières dat soms moeilijk maken. Om Belgische vaders te helpen de vader te worden die ze willen zijn, wil Pampers meer luiertafels toegankelijk maken voor vaders en zoekt organisaties met hetzelfde doel.

Hoewel slechts één op de drie Belgische vaders vindt dat hij niet genoeg tijd heeft om betrokken te zijn bij de opvoeding van zijn kroost, zou een meerderheid van hen (77%) graag nog meer tijd willen hebben om bij hun kinderen te zijn. Deze bevindingen komen uit een groot onderzoek uitgevoerd door iVOX bij 1.000 vaders. Een op drie respondenten (34%) geeft ook aan dat ze zich vaak onzeker voelen over hoe ze hun kind(eren) moeten opvoeden. Bijna vier op de tien (37%) zegt zelfs vaak het gevoel te hebben dat ze fouten maken bij de opvoeding van hun kind(eren). Maar ze staan niet alleen met hun onzekerheden: 3 op de 4 vaders (77%) zeggen dat ze het gevoel hebben dat die onzekerheden gemakkelijk besproken kunnen worden binnen het gezin.

68% van alle respondenten geeft aan dat ze het gevoel hebben dat de maatschappij meer van de moeder verwacht dan van de vader als het gaat om de zorg voor een kind. Een grote meerderheid (82%) is echter meer dan bereid om taken zoals het geven van een flesje of het verschonen van de baby op zich te nemen. Maar er zijn bepaalde barrières die deze wens in de weg staan.

Barrières voor vaders

Eén van de barrières die vaders ervaren, is van informatieve aard. Bijna twee op de drie Belgische vaders vinden dat er voldoende mogelijkheden zijn om zich als vader te informeren over de opvoeding van kinderen. De helft van de vaders (52%) vindt echter dat deze informatievoorzieningen zich meer moeten toespitsen op vaders omdat ze een onevenwicht ervaren tussen informatie beschikbaar voor moeders versus die voor vaders. Daarnaast zeggen meer dan vier op de tien vaders dat ze vooral het advies van familie en vrienden opvolgen als het gaat om de opvoeding van hun kind(eren).

Het werk is een andere barrière. Zo zegt slechts één op de drie werkende vaders (33%) dat hun werkomgeving het toelaat om zo veel tijd met hun kinderen door te brengen als ze willen. Een iets groter deel (36%) zegt dat hun werkomgeving hen aanmoedigt om deel uit te maken van de opvoeding van hun kind(eren).

Een derde barrière betreft wetgeving, meer bepaald het vaderschapsverlof, dat in België tien dagen duurt. Het is niet verwonderlijk dat acht op de tien (78%) Belgische vaders echt uitkijken naar een verlenging van dit verlof. Twee op de drie vaders (67%) geven zelfs aan dat ze het goed zouden vinden als het vaderschapsverlof verplicht zou moeten worden opgenomen.

Overal luiertafels

Het zal uiteraard veel tijd vergen om een groot deel van deze barrières aan te pakken. Er zijn echter ook quick wins. Belgische vaders hebben bijvoorbeeld duidelijk het gevoel dat er meer babyfaciliteiten nodig zijn. Nauwelijks één op de drie (34%) vindt dat er in openbare ruimtes voldoende mogelijkheden zijn om luiers te verschonen. Driekwart (75%) vindt dan ook dat er meer luiertafels moeten worden geplaatst in neutrale ruimtes, en 7 op 10 (67%) vinden dat dit het geval is voor de mannentoiletten.