Vlaanderen bouwt groener dan ooit

De Vlaamse overheid bant vanaf 2021 elke gas- of stookolieketel bij alle nieuwbouwprojecten of bij ingrijpende renovaties van bestaande woningen. Bovendien komen er vanaf dat jaar geen aansluitingen meer op aardgas in nieuwe verkavelingen. Goed nieuws voor de aanhangers van klimaatmarsen in ons land, zo zou je kunnen stellen. Maar de Vlaming zelf lijkt niet te wachten tot 2021 en heeft nu al de klik gemaakt.

Steeds meer bouwlustige Vlamingen bouwen hun huis zo dat er geen fossiele brandstoffen meer aan te pas komen. Denk maar aan systemen waarbij aardwarmte uit de ondergrond wordt gebruikt om de woning te verwarmen, of via restwarmte afkomstig van industriebedrijven. Concrete cijfers over hoeveel Vlaamse woningen nu precies op die “nieuwe” manier wordt verwarmd, zijn er niet. Maar onder meer de marktleider in verwarmingsinstallaties in België, Vaillant, bevestigt de tendens overduidelijk. Heel concreet kregen ze zo in 2018 maar liefst 30% meer aanvragen binnen tegenover 2017 om woningen in heel Vlaanderen aan te sluiten op hernieuwbare energie zoals geothermie of warmtenetwerken.

Enkel nog groene energie

Naar schatting zijn vandaag enkele duizenden woningen aangesloten op geothermie of een warmtenet. Maar hoewel de wetgeving het pas binnen enkele jaren verplicht zal maken, stappen vandaag nog lang niet alle projectontwikkelaars mee in het klimaatneutrale verhaal. De West-Vlaamse projectontwikkelaar Dumobil – één van de voorlopers wat betreft geothermie en warmtenetten bij nieuwbouw in België – wil echter niet wachten tot de nieuwe wetgeving van 2021 en bouwt vanaf dit jaar op haar nieuwe verkavelingen geen enkele woning meer die is aangesloten op de klassieke fossiele brandstoffen zoals aardgas of aardolie.

Concreet zal Dumobil de komende jaren zo maar liefst 875 wooneenheden bouwen die enkel werken op geothermie of warmtenetten. Het gaat om 656 huizen en 219 appartementen in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.

Maar misschien nog het meest opvallende: naar Belgische normen is dit een “enorme” stap voorwaarts, wie met Nederland vergelijkt zal zien dat ze daar al een pak verder staan. Bij onze Noorderburen zijn op dit moment al 400.000 woningen aangesloten op een warmtenet. In België gaat het volgens experts hooguit om enkele duizenden.

Goedkoper

De ontwikkelaar maakt zich sterk dat geothermische installaties en warmtenetten onderhoudsvriendelijker zijn dan gas- en stookolieketels. De levensduur van dit soort groene energie is bovendien langer dan verwarmingsinstallaties die fossiele brandstoffen verbranden. Het verbruik hiervan is dan ook lager dan bij verwarmen op de klassieke manier.