Werkgeluk daalt

Ons werkgeluk is erg belangrijk, want het bepaalt in grote mate hoe gelukkig we zijn in het algemeen**. Gemiddeld geeft de Belgische werknemer zijn werkgeluk een matige score van 6,5 op 10. Bovendien daalde het werkgeluk tegenover enkele jaren terug. De sterkste daling vindt plaats bij bedrijven die het moeilijk hebben om hun vacatures in te vullen. Werknemers zijn het gelukkigst in bedrijven die goed scoren op de toepassing van Scandinavische HR-principes, zoals loopbaanbegeleiding en -planning, werk/privé-evenwicht, teamspirit en interne toekomstperspectieven. Werken als een Viking is dus de boodschap.

Een derde van de werknemers is vandaag gelukkig op het werk en scoort zijn werkgeluk minstens een 8 op 10. Een kwart geeft zichzelf minder dan een 6. Het geluksgevoel daalde echter de voorbije jaren: in 2015 gaf de Belg zijn geluk op het werk gemiddeld 7,2 op 10. Vandaag is dat bijna een punt lager (6,5/10).

Nederlandstalige werknemers tonen zich significant gelukkiger met en op hun werk dan hun Franstalige collega’s (resp. 6,7 en 6,3/10). Daarnaast scoren werknemers onder de 35 hun werkgeluk duidelijk hoger dan werknemers tussen 35 en 50 jaar (6,8 vs. 6,3/10). Wie gelukkig is in zijn job is productiever, zet zich graag extra in (79% vs. 40%) en voelt zich gezonder (86% vs. 49%) dan wie minder gelukkig is. Gelukkige werknemers vinden hun job vaker boeiend (81% vs. 25%) en zijn meer tevreden over hun loon (62% vs. 39%) dan minder gelukkige collega’s.

Schaarste knaagt aan geluk

De tekorten aan werkkrachten, waar zowat de helft van de bedrijven mee af te rekenen kreeg de afgelopen jaren, hebben ook impact op het werkgeluk: werknemers die minder gelukkig zijn geven significant vaker dan gelukkige werknemers aan dat hun bedrijf er niet in slaagt de juiste mensen aan te trekken (43% vs. 15%). Deze groep zegt ook vaker dat zijn werkgever getalenteerde medewerkers moeilijk kan bijhouden (55% vs. 31%).

Scandinavisch recept

Uit het onderzoek van Tempo-Team blijkt ook dat vooral de Scandinavische werkfilosofie met typische ingrediënten als sterk teamwerk, welzijn op het werk en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling het gelukkigst maakt.

Gelukkige werknemers geven hun collega’s en de teamspirit gemiddeld een significant hogere tevredenheidsscore dan wie minder gelukkig is (resp. 8,1 vs. 5,7/10 en 8 vs. 4,8/10). Daarnaast zetten werkgevers van gelukkige werknemers meer in op het welzijn van hun medewerkers. Zo zeggen 4 op de 10 gelukkige werknemers dat hun bedrijf meer aandacht besteedde aan fitheid en gezonde voeding, door onder meer sportinitiatieven te organiseren (29%), ergonomische werkomgevingen te voorzien (26%) en minder gesuikerde snacks en drank aan te bieden (20%). Bij de minder gelukkige werknemers zegt maar een kwart dat hun werkgever hier de voorbije jaren aandacht aan besteedde. Wie gelukkig is op het werk, is ook meer tevreden over zijn work-life balance (7,7 vs. 5,4/10) en werkt vaker voor een bedrijf dat initiatieven neemt om job en gezin optimaal op elkaar af te stemmen (39% vs. 6%).

Verder geven werknemers die gelukkig zijn in hun job beduidend meer aan dat hun werkgever de voorbije jaren sterker investeerde in loopbaanbegeleiding dan minder gelukkige werknemers (26% vs. 18%) en schatten ze hun kansen op promotie hoger in (6,3 vs. 3,3/10). Ook bijscholingen spelen een belangrijke rol, want gelukkige werknemers zijn vaker tevreden over het opleidingsaanbod van hun bedrijf (61% vs. 24%).

Het gebrek aan beschikbaar talent heeft duidelijk een negatieve impact op de factoren die gelukkig maken. Werknemers wiens bedrijf last ondervindt van de schaarste, geven vaker aan dat er de laatste jaren minder werd geïnvesteerd in loopbaanbegeleiding (33% vs. 18% gelukkige collega’s) en in de gezondheid van het personeel (33% vs. 21% gelukkige collega’s). Bovendien scoren werknemers van bedrijven die af te rekenen kregen met de schaarste de sfeer op het werk en kansen op promotie opvallend lager (resp. 6,5 vs. 7/10 en 4,7 vs. 5,3/10).

Meer fika helpt

Werkgeluk zit echter ook in kleine zaken. Zo blijken koffiepauzes, zoals de typisch Zweedse fika waarbij medewerkers op vaste tijdstippen samen koffie drinken en niet over werk praten, bij tot het geluksgevoel. Werknemers die gelukkig zijn op het werk zeggen namelijk vaker dat ze voldoende kunnen pauzeren tijdens hun werkdag (80% vs. 58%). Werkgevers zijn duidelijk voorstander van pauzeren: bijna 2 op de 3 geloven dat regelmatige breaks leiden tot meer efficiëntie en tijdswinst omdat werknemers dan meer uitgerust zijn. Evenveel denken dat pauzeren onder collega’s de groepssfeer verstrekt. 4 op 10 moedigen hun medewerkers dan ook aan om genoeg pauzes te nemen. Zo voorziet vandaag ruim een derde van de werkgevers een speciale koffiehoek, tuin of terras.