1 februari: Change Your Password Day

Een wachtwoord is vaak de enige sleutel tot uw persoonlijke en zelfs vertrouwelijke gegevens. Een cruciale voorzorg om die te beschermen is minimaal één keer per jaar uw wachtwoord veranderen. De “wijzig-jepaswoord”-dag die wereldwijd op 1 februari plaatsvindt wil u daar aan herinneren. Ook de Belgische identificatie-app itsme® deze eenvoudige maar zeer nuttige maatregel zou toepassen.

Een onderzoek door AXA Partners kwam onlangs glimlachend tot de conclusie dat de Belg één enkel wachtoord heeft en dat het op een post-itje gekribbeld aan de computer hangt. Een boutade, maar niet geheel naast de waarheid. We zijn wel bezorgd om de mogelijke gevaren van onze activiteiten online maar daarom passen ons gedrag nog niet aan! Bijna driekwart van de Belgen (72 %) zou op alle mogelijke websites hetzelfde wachtwoord gebruiken. En drie landgenoten op tien (28,9 %) wijzigen nooit hun wachtwoord (bron: Onderzoek Axa Partners, december 2018). Dit is gevaarlijk! Vaak vormen onze wachtwoorden de enige barrière ter bescherming van de vertrouwelijkheid van onze data. Met het oog op een optimale beveiliging is het noodzakelijk om uw wachtwoorden regelmatig en minstens één keer per jaar te wijzigen. Wanneer, dat kiest u zelf. Maar de “wijzigje- paswoord”-dag op 1 Februari is alvast in het leven geroepen om er u nog eens expliciet aan te herinneren.

Sinds zijn lancering in mei 2017 zorgt itsme® voor een maximale beveiliging van je activiteiten en privacy online. Op minder dan twee jaar tijd is de mobiele identiteitsapp dé referentie geworden inzake digitale beveiliging. In die rol is itsme® trouwens officieel erkend door de Belgische regering. De app vervangt uw digitale kaartlezers, wachtwoorden en tokens door één enkele gepersonaliseerde code van 5 cijfers. De werking van de app berust op de combinatie van drie elementen: uw simkaart, uw smartphone en de vijfcijferige geheime code. Met die unieke formule garandeert itsme® een bijzonder hoog niveau van beveiliging.

itsme® ondersteunt dit initiatief ten volle raadt al zijn gebruiker aan om hun geheime code elk jaar te veranderen. En waarom niet nu meteen?

De procedure is heel eenvoudig. Het volstaat in de itsme®-app het menu te openen en ‘Mijn itsme-code wijzigen’ te selecteren. U voert eerst de bestaande code in, gevolgd door de nieuwe, die u tot slot nog even moet herhalen. En dat is het. Zo gemakkelijk kiest u een nieuwe code die niemand anders kent. itsme® blijft uw veiligheid online verzekeren en u behoudt op elk moment de controle over uw digitale identiteit.