40-plusser onmisbaar bij digitale disruptie

Het aannemen van jonge digital natives lijkt op het eerste zicht de beste keuze om te kunnen reageren op de snelle veranderingen; zij zijn immers opgegroeid in het digitale tijdperk en weten zich technologische innovaties snel eigen te maken. Maar leidinggevenden en recruiters moeten ook zeker de oudere generatie niet over het hoofd zien. Zij zijn onmisbaar om snel in te kunnen spelen op disruptieve technologieën.

Het aannemen van jonge digital natives lijkt op het eerste zich de beste keuze om te kunnen reageren op de snelle veranderingen. Zij zijn immers opgegroeid in het digitale tijdperk en weten zich technologische innovaties snel eigen te maken.

Maar leidinggevenden en recruiters moeten ook zeker de oudere generatie niet over het hoofd zien. Deze generatie is onmisbaar om snel in te kunnen spelen op disruptieve technologieën, claimt recruitmentexpert Hays. “Oudere, meer ervaren werknemers zijn vaak beter voorbereid op verandering”, aldus Robby Vanuxem, Managing Director van rekruteringsbureau Hays.

De uitdaging voor veel organisaties is de manier waarop je reageert op disruptie maar ook competitief blijft.

“Mensen denken vaak dat jonge digital natives de vaardigheden bezitten om het beste met technologische veranderingen om te gaan en zich aan te passen aan nieuwe businessmodellen. Maar ook al kunnen zij de veranderingen om zich heen goed begrijpen, hebben oudere professionals juist de ervaring om beslissingen te maken en afspraken na te komen”, vertelt Vanuxem.

Streven naar een divers personeelsbestand

“Een organisatie moet streven naar een divers personeelsbestand, bestaande uit digital natives en ervaren professionals uit verschillende werkvelden. Op deze manier heeft de organisatie een team met kennis uit verschillende vakgebieden die de uitdaging aankan. Daarnaast kunnen oudere professionals ook vertrouwd raken met de digitale wereld en met disruptie omgaan of zelfs creëren.”

Nog meer voordelen van diversiteit

Een divers personeelsbestand heeft nog andere voordelen. Diversiteit is volgens Hays cruciaal voor het bevorderen van innovatie. “Een divers personeelsbestand kan een organisatie een enorm creatief potentieel bieden, omdat onze ervaringen invloed hebben op de manier waarop we een probleem zien en de oplossing die we bedenken. Sterker nog, hoe diverser het team, hoe meer ideeën er gewoonlijk naar voren worden gebracht en hoe groter de kans is dat de best mogelijke oplossing wordt geleverd”, aldus Vanuxem.

Een divers personeelsbestand stuurt ook een sterke boodschap naar toekomstige kandidaten. “Bedrijven met een echte inclusieve werkomgeving worden vaak als een aantrekkelijke werkgever gezien. En dat kan een grote rol spelen bij het aantrekken van talent in een krappe arbeidsmarkt”, voegt Vanuxem eraan toe. En tot slot verbetert diversiteit volgens Hays ook de productiviteit.

Als rekruteringsbureau speelt Hays een belangrijke rol in ervoor zorgen dat mensen uit alle lagen van de bevolking toegang hebben tot de job die bij hem of haar past. Hays kent als geen ander het belang van kandidaten aanwerven op basis van competenties, los van de origine, geslacht en leeftijd.