Belgische steden slimmer maken

Tijdens het Smart City Expo World Congress in Barcelona, presenteren Microsoft en imec de innovatieve technologieën die ze ontwikkelt hebben gericht op Smart Cities. Beide partners streven naar steden die gebruik maken van informatietechnologieën die bijdragen om de leefbaarheid te verhogen en de kwaliteit van overheidsbeslissingen en gemeentelijke diensten te verbeteren.

De drie innovaties die worden gedemonstreerd zijn Digital Twins, Internet of Water (IoW) en City Templates.

DIGITAL TWINS BIEDT EEN BETER BEOORDELINGSKADER EN HELPT BIJ COMPLEXE STEDELIJKE BESLUITVORMING

Veel steden hebben hedendaags te maken met complexe uitdagingen zoals geluidshinder, verkeersoverlast en CO2-uitstoot, problemen die moeten worden aangepakt om een stad leefbaar en aantrekkelijk te houden. Daarom helpen Microsoft en imec gemeenten en publieke instellingen om doeltreffende technologische oplossingen te implementeren die tegemoetkomen aan hun behoeften en die van de burgers.

Microsoft en imec geven publieke instellingen de opportuniteit om alle beschikbare data van een regio of een gemeente te standaardiseren en samen te brengen om een soort digitale kopie – Digital Twin – van een regio te ontwikkelen. Met een Digital Twin wordt een brug geslagen van de digitale naar de fysieke wereld. De tool geeft beleidsmakers een actuele kijk op de huidige situatie van een stad en de impact van geplande maatregelen kan eenvoudig worden gesimuleerd en getest. Het effect van geplande ingrepen om een bepaalde situatie te verbeteren in een wijk, bijvoorbeeld het verminderen van verkeersoverlast, kan in de tool meteen waargenomen en beoordeeld worden.

De Vlaamse overheid is een pionier op dit gebied en onderzoekt continue, samen met partners zoals Microsoft en imec, hoe Vlaanderen slimmer kan worden. In Antwerpen en Mechelen wordt al volop geëxperimenteerd met Digital Twins. Op lange termijn is het idee dat data die reeds bestaat, samengebracht in kwalitatieve basiskaarten, gekoppeld worden aan bijvoorbeeld het weer of gps-data, zodat je met een simpele klik oplossingen kunt uitwerken.

INTERNET OF WATER PAKT DE TOENEMENDE DREIGING VAN WATEROVERLAST, WATERSCHAARSTE EN WATERVERVUILING AAN

Een andere technologie die geïmplementeerd is in Vlaanderen, is Internet of Water (IoW), een combinatie van innovatieve sensoren, Internet of Things (IoT) en geavanceerde software waarmee een uniek intelligent waterbeheersysteem tot stand is gekomen. Internet of Water helpt België om zich beter te weren tegen wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging. Hoe werkt het precies?

Een permanent netwerk van meer dan 1.000 kleine energiezuinige en draadloze water-kwaliteitssensoren verspreid over Vlaanderen zal continue de waterkwaliteit van bodem- grond en oppervlaktewater en gezuiverd rioolwater kunnen monitoren. Dit proefproject zorgt voor meer inzicht in het waterbeheer, wat noodzakelijk is omdat water een schaars goed is waar we duurzaam mee om moeten gaan en maakt dat de waterreserves beter benut kunnen worden in functie van de vraag.

CITY TEMPLATES MAAKT DE STEDELIJKE BOUW GEMAKKELIJKER EN EFFICIENTER

Tenslotte hebben Microsoft en imec City Templates ontwikkeld, een platform waar lokale besturen hun architectuur kunnen uitwerken met behulp van een standaard template en vervolgens de realisatie van het gebouw samen kunnen delen. Deze oplossing komt voort uit het feit dat elke gemeente die een bibliotheek, een openbaar zwembad, een gemeentehuis of een containerpark wil bouwen, het wiel steeds opnieuw uitvindt, terwijl de basisstructuur voor veel van deze gemeenschappelijke gebouwen uit eerder gerealiseerde projecten kunnen worden gereproduceerd, waardoor gemeente veel tijd en (publieke) kosten kunnen besparen.