Deze techtrends beïnvloeden HR en bedrijfswereld

De continue ontwikkeling en evolutie van technologie zorgt ervoor dat er meer tools dan ooit tevoren beschikbaar zijn voor HR-professionals. Opdat ondernemingen en HR-managers ook effectief zouden kunnen genieten van de voordelen die technologie biedt, is het belangrijk inzicht te krijgen in de tech trends voor 2019.

“Het volume en de snelheid waarmee HR-gerelateerde technologie oppoppen, kan soms overweldigend zijn. Door de rijkdom aan beschikbare technologische tools is het van cruciaal belang om over de nodige technische vaardigheden te beschikken. Veel HR-managers rekenden in het verleden technologische kennis niet tot hun eigen vaardighedenpakket – al is dat snel aan het veranderen.” – Jacky Carter, Group Digital Engagement Director bij Hays.

Voor het komende jaar ziet Hays volgende tech trends het bedrijfsleven beïnvloeden:

Leren als vaardigheid

De bedrijfswereld verandert snel. Zowel de jobinhoud als de manier waarop mensen werken, evolueert snel. Hierdoor verwachten werknemers, in toenemende mate, een flexibele werkstijl. Naarmate hun beroepsleven zich in de loop van de tijd verder zal ontwikkelen, zullen ook de vaardigheden moeten evolueren om gelijke tred te houden met de snel veranderende technologie en werkstijlen.

Jacky legt uit: “Organisaties die hun talenten willen behouden, moeten nadenken over de manier waarop ze hun werknemers binnen de organisatie kanalen bieden om zichzelf bij te scholen. Deze kanalen moeten geschikt zijn voor het leren op zowel micro- als macroniveau. Op micro-niveau speelt vooral videocontent een belangrijke rol. Werkgevers die dit erkennen, zullen de ‘war for talent’ winnen.”

Berichtgeving, communicatie en samenwerking: is e-mail dood?

Mensen communiceren steeds vaker met vrienden en familie via berichtenplatforms als Messenger, WhatsApp of sms. Ze verkiezen deze apps boven e-mail of telefoongesprekken. Hoewel veel professionals e-mail nog steeds dé belangrijkste manier vinden om te communiceren op het werk, zou het communicatiemiddel minder relevant kunnen worden.

Jacky verklaart: “De realiteit is dat veel mensen willen of verwachten de keuze te hebben om te communiceren via berichtenplatforms. Dit betekent dat communicatie via oude kanalen zoals telefoons verouderd is. Voor medewerkers geldt hetzelfde: wij zien chat en digitale communicatietools steeds populairder worden in het bedrijfsleven. Mensen praten immers steeds minder graag face-to-face vooraleer er een zeker niveau van vertrouwen is opgebouwd en persoonlijke interactie een toegevoegde waarde geeft.”

Automatisering: bent u er klaar voor?

Het is onvermijdelijk dat veel repetitieve taken na verloop van tijd geautomatiseerd worden. In plaats van te vrezen voor verandering en te aarzelen om met de impact ervan om te gaan, moeten bedrijfs- en HR-managers de voordelen ervan aan hun personeel communiceren en ‘change’ omarmen. Dat kan door veranderingen te bespreken en structurele voorbereidingen te treffen.

Jacky adviseert: “Het is zeer waarschijnlijk dat de vraag naar bepaalde types van vaardigheden zal verschuiven. Als mensen echter de tijd, kennis, kansen en kanalen wordt geboden om hun eigen loopbaan toekomstgericht te ontwikkelen, zullen ze eerder bij de werkgever blijven die hen die richting en begeleiding biedt”.

Personeelsbeleving

‘Employee experience’ ontpopt zich als de nieuwe verzamelnaam van de levenscyclus van werknemers in een organisatie, en hoe zij zich daarbij voelen. De employee journey begint nog voor de tewerkstelling bij het bedrijf – van employer branding tot en met de aanwerving, prestatiemanagement, voortdurende betrokkenheid, het welzijn van de werknemer, het belang van extralegale voordelen én de feedback van de werknemer. De methodiek rond de manier waarop die feedback wordt verzameld, wordt steeds geavanceerder, door het gebruik van AI om ervoor te zorgen dat de focus op de juiste resultaten met de grootste impact ligt.

Jacky legt uit: “Authenticiteit zal van cruciaal belang zijn, omdat bedrijven zich zeer bewust moeten zijn van de consistentie van de employee journey, zoals het gebruik van employer branding om werkzoekenden tot hun organisatie aan te trekken. Dit moet zorgvuldig doorgevoerd worden over alle kanalen heen, opdat dit domein, waar de inhoud die door bestaande werknemers wordt gecreëerd, echt kan worden ondersteund. Conflicten tussen wat wordt gecommuniceerd en de realiteit zullen al snel leiden tot een afknapper.”

Gegevens en analyse: meten is meer dan ooit van belang

Datacaptatie en -analyse worden steeds belangrijker voor organisaties om zo de impact van hun strategieën op hun werknemers te kunnen verzamelen, analyseren en te begrijpen.

Jacky zegt: “Aangezien het behoud en het aantrekken van talent steeds belangrijker wordt voor een organisatie, is het belangrijk om de effectiviteit van elke strategische maatregel te kennen. Het stelt bedrijven in staat om hun aanpak te verfijnen waar nodig en uiteindelijk succesvoller te worden, bijvoorbeeld in hun aanwervingsproces.”

Cultuur: voor- of nadeel?

Technologie is alleen nuttig als mensen er gebruik van willen maken. Elke implementatie moet dus absoluut zinvol zijn voor de doelgroep. Om ervoor te zorgen dat dit gebeurt, hebben de meeste organisaties – vaak van bovenaf – nood aan een cultuurverandering. Zo kan een omgeving van openheid, samenwerking, flexibiliteit, transparantie en besef van ‘voice of customer’ zowel intern als extern mogelijk gemaakt worden. HR-managers spelen een sleutelrol in het stimuleren en faciliteren van een cultuur waarin verandering omarmd en ingebed wordt, op een manier die de positieve impact van elke nieuwe technologie maximaliseert.

Een menselijke touch

En tot slot kunnen sommigen verwachten dat de rol van de mens minder belangrijk wordt naarmate de technologische vooruitgang blijft toenemen en sommige banen overbodig worden. Toch zullen robots blijven worstelen met vaardigheden die uniek zijn voor de mens. In dat opzicht blijft de mens in veel opzichten onvervangbaar.

Jacky voegt hieraan toe: “De mens zal nooit worden vervangen door robots omwille van een gevoeligheid die niet kan vervangen worden door technologie. Een menselijke touch is nog steeds van vitaal belang voor het bedrijfsleven.”

Jacky besluit: “In het bedrijfsleven is het scala aan beschikbare en opkomende technologieën enorm. Om ervoor te zorgen dat het voor uw onderneming werkt, is het echt een kwestie van het vinden van oplossingen voor de problemen in uw bedrijf en hierop te focussen. De valkuil bestaat erin te proberen om alle hulpmiddelen te willen gebruiken die beschikbaar zijn. Vergelijk het met een à la carte menu in plaats van een all-you-can-eat buffet!”