Digitale transformatie is topprioriteit

Hoewel maar liefst 8 op 10 van de Belgische en Nederlandse bedrijven digitale transformatie als een top drie prioriteit ziet, gelooft bijna de helft van deze bedrijven dat de vooruitgang vertraging oploopt vanwege ‘digitale transformatiemoeheid’. Dit blijkt uit onderzoek onder senior executives van Belgische en Nederlandse organisaties door Avanade, de digitale innovator binnen het Microsoft ecosysteem.

Avanades wereldwijde onderzoek onder 1.150 beslissers toont aan dat digitale transformatiemoeheid het resultaat is van vier barrières die zich voordoen in het transformatieproces.

De grootste barrières in het digitale transformatieproces in België en Nederland:

Het aannemen en opleiden van geschikt personeel met de juiste kennis en vaardigheden voor het transformatieproces (50 procent)
Het investeren in nieuwe technologieën en innovaties zonder deze te integreren in de huidige systemen (45 procent)
Het moderniseren van de huidige systemen en processen (41 procent)
Een te gefragmenteerde bedrijfscultuur die geen ingrijpende veranderingen aanvaardt (30 procent).

Nederlandse en Belgische bedrijven scoren op wereldniveau beter als het aankomt op toegang tot de juiste tools (technologieën die de integratie ondersteunen) die nodig zijn voor de digitale transformatie. Slechts 17 procent van de ondervraagde senior executives vindt dit een barrière, ten opzichte van 28 procent wereldwijd.

Kritieke systemen gemoderniseerd maar nog niet in de Cloud

Ondanks de ‘digitale transformatiemoeheid’ geeft ruim de helft (51 procent) van de organisaties in België en Nederland aan dat ze hun kritieke systemen al gemoderniseerd of vervangen hebben. Wereldwijd ligt dit gemiddelde een stuk lager (40 procent). Het onderzoek toont aan dat de belangrijkste reden om essentiële systemen te vervangen, het verhogen van de verwachte groei is (met gemiddeld 13 procent) en het vergroten van het te verwachten marktaandeel (met gemiddeld 10 procent). Daarnaast zijn het verminderen van de kosten (met gemiddeld 9 procent), het vergroten van de productiviteit (met gemiddeld 10 procent) en het vergroten van de ‘agility’ (met gemiddeld 10 procent) belangrijke drijfveren voor het digitaliseren van kritieke systemen.

Als het gaat om de transitie naar de Cloud lopen Belgische en Nederlandse bedrijven achter. Wereldwijd heeft gemiddeld 79 procent van de bedrijven zijn activiteiten naar de Cloud verplaatst om nieuwe intelligente technologie beter te laten integreren binnen de organisatie. In België en Nederland ligt dit gemiddelde slechts op 70 procent.