Digitalisering in retail zet klant en werknemer centraal

Werknemers in retail moeten niet meteen vrezen voor hun baan bij de verdere digitalisering van de sector. Retailers, en dan vooral de grootdistributie zoals de supermarkten, zetten net extra in op hun eigen werknemers. Door hen te stimuleren en opleidingstrajecten aan te bieden, hopen ze om zo ook hun klanten een betere beleving mee te geven in de winkel zelf. Dat stelt rekruteringsexpert Hays vast.

Digitalisering baant zich een weg door de retailsector. Net daarom is klantbeleving zo belangrijk vandaag of dat nu in de fysieke winkel is of online. Retailers zetten daarom steeds meer in op hun eigen werknemers en het geluk van die werknemers. Silke Wagemakers, Team Leader Retail bij Hays: “Professionals in retail maken het verschil. Het zijn zij die klanten een leuke ervaring kunnen bieden, mét een persoonlijke touch. Een computer of geautomatiseerde machine kan dat niet zomaar vervangen.”

Door werknemers te stimuleren en extra opleidingen en doorgroeimogelijkheden te bieden, wil de sector retail aantrekkelijker maken voor potentiële kandidaten.

“Kandidaten hebben soms het idee dat retail geen doorgroeimogelijkheden biedt. Het tegendeel is echter waar. Aangezien een specifieke master retailopleiding ontbreekt in ons land, zetten bedrijven sterk in op een uitgebreid opleidings– en ontwikkelingsaanbod. Doorgroeien wordt dus net erg gestimuleerd binnen de sector”, aldus Silke Wagemakers van Hays.

Klant én werknemer zijn koning

Retail kent een enorme diversiteit aan klanten. Om die reden trekt de sector verschillende types werknemers aan. Opvallend is dat steeds meer mensen met een masterdiploma hun weg naar de retailsector vinden, mede door de aangeboden opleidingstrajecten.

Silke Wagemakers: “Er zijn steeds meer mensen met een masteropleiding die starten in retail. Ze zien de vele voordelen van die job en de mogelijkheden om in een relatief korte tijd door te groeien in die bedrijven. En bedrijven zien hen graag komen. Ze brengen nieuwe inzichten of ideeën mee over dingen waar vroeger nooit over nagedacht werd.”

Al blijft het belangrijk dat er een goede synergie is tussen hoogopgeleiden en lager geschoolden, nieuwe en ervaren werknemers. Zo krijgt elke klant die de winkel bezoekt, de juiste beleving mee.

“Om de juiste beleving mee te geven aan de klanten, moet er een goed gevarieerde werkvloer zijn. De klant moet zich altijd met iemand kunnen identificeren. Jongeren zullen sneller een jonger iemand aanspreken, terwijl oudere mensen net liever een iets oudere persoon aanspreken. Daarom zoeken retailers al tijdens het wervingsproces naar mensen die charisma hebben en een zekere beleving kunnen geven aan anderen”, sluit Silke Wagemakers van Hays af.