Helft thuiswerkers weet niet wat te doen bij hacking of phishing

Thuiswerken is een snoepwinkel voor cybercriminelen, blijkt uit onderzoek* van AXA Partners bij 1.000 Belgen. 62% van de thuiswerkers gebruikt dezelfde wachtwoorden voor zowel persoonlijke als professionele accounts, 43% werkt vanop zijn privélaptop of -computer én de helft heeft geen idee welke regels zijn werkgever heeft rond cyberveiligheid. “Dit kan zo niet verder”, stelt Hanne Vandecapelle, Value Proposition Manager Cyber bij AXA Partners. “Binnen enkele weken loopt de zomervakantie op zijn einde en zal het aantal thuiswerkers opnieuw exponentieel toenemen. Daarom aan iedereen – werkgever én werknemer: wees alert en neem je verantwoordelijkheid.”

Uit de bevraging van AXA Partners blijkt dat het aandeel Belgen dat meerdere dagen per week tot altijd van thuis uit werkt, verdriedubbelde van 16% tot 46%. In die context is een kwaliteitsvol cybersecuritybeleid alles behalve een overbodige luxe. “Werken op afstand maakt je kwetsbaar voor cybercriminelen. Het Centrum voor Cybersecurity België kreeg de eerste vijf maanden van dit jaar zelfs 54% meer meldingen dan vorig jaar”, verduidelijkt Hanne Vandecapelle.

62% gebruikt zelfde wachtwoord voor werk en privé

De meerderheid (74%) van de Belgen gaat akkoord met de stelling dat de toegenomen online manier van werken het risico op cybercrime verhoogt. “De Belg lijkt de gevaren in eerste instantie te kennen, maar handelt er alles behalve naar”, stelt Hanne Vandecapelle, Value Proposition Manager Cyber bij AXA Partners.

Bijna de helft van de thuiswerkende Belgen (43%) werkt vanop zijn privélaptop en maar liefst een vierde van de thuiswerkers (26%) werkt wel eens vanop een openbaar WiFi-netwerk. Daarbovenop gebruikt zes op tien Belgen (62%) wel eens dezelfde wachtwoorden voor zowel persoonlijke als professionele accounts. “Dit soort tendensen zijn enorm verontrustend en verklaren waarom menselijke fouten vaak aan de basis liggen van cyberincidenten. Als je gegevens gehackt worden op één site, proberen de cybercriminelen diezelfde gegevens immers ook op andere sites. Je brengt zo niet enkel jezelf maar ook je werkgever in gevaar”, besluit Vandecapelle.

Cyberveiligheidsbeleid laat te wensen over

Werknemers vormen een grote bedreiging voor cyberincidenten maar het onderzoek van AXA Partners toont aan dat ook de werkgever zijn handen niet in onschuld kan wassen. Vier op de tien (40%) Belgen geeft aan dat hun werkgever geen ondersteuning biedt op vlak van preventie van cybercriminaliteit bij thuiswerk. Gevaarlijk als je weet dat 27% van de Belgen in een professionele context reeds in aanraking kwam met hacking of phishing.

“Enkele bedrijven hebben wel al stappen gezet. Zo gaf 36% van de Belgische thuiswerkers aan dat hun werkgever informatie heeft rondgestuurd rond cyberveiligheid bij thuiswerk”, zegt Hanne Vandecapelle, van AXA Partners. “Dat is mooi maar dat percentage moet hoger. Eén op drie (32%) Belgen had de voorbije weken het gevoel dat hun werkgever niet voorbereid was op de coronacrisis wat betreft cyberveiligheid. Als ik kijk naar de resultaten van ons onderzoek, lijkt mij dat ook te kloppen.”

Ongekend beleid even gevaarlijk als geen beleid

De cijfers liegen er niet om. Een groot deel van de Belgische werknemers is niet op de hoogte van wat te doen wanneer hij of zij geconfronteerd wordt met cybercriminaliteit. Zo heeft 75% nog nooit een gesprek gehad omtrent cyberveiligheid bij thuiswerk en weet één op drie Belgen (33%) niet bij welke collega ze moeten aankloppen in geval van zaken als hacking of phishing. Meer zelfs, de helft van de thuiswerkers heeft helemaal geen idee welke regels zijn werkgever heeft rond cyberveiligheid.

“Een cyberveiligheidsbeleid is een eerste stap maar nog belangrijker is om medewerkers te informeren en op te leiden. Ons onderzoek zegt niet dat Belgische bedrijven helemaal geen beleid hebben maar wel dat het in vele gevallen niet gekend is. Een ongekend beleid is eigenlijk even problematisch als tout court geen beleid hebben”, verduidelijkt Hanne Vandecapelle. “We zitten midden in de tweede golf. Binnen enkele weken loopt de zomervakantie op zijn einde en zal het aantal thuiswerkers opnieuw exponentieel toenemen. Daarom aan iedereen – werkgever én werknemer: wees alert en neem je verantwoordelijkheid.”

*Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in samenwerking met FINN in opdracht van AXA Partners tussen 16 juli 2020 en 23 juli 2020 bij 1.000 Belgen representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 1.000 Belgen bedraagt 3,02%.