Instagram influencer-landschap

Influencermarketing is relevanter dan ooit, met een voorspelde stijging in investeringen bij merken tot 15 miljard dollar in 2022*: vijf miljard meer dan de 10 miljard voorspelde investeringen in 2020. Motivatie genoeg voor influencer marketing software aanbieders Stellar en HypeAuditor om het grootste Instagram influencer onderzoek tot nu toe op te zetten in de Benelux. Uit de resultaten blijkt dat je vooral de juiste instrumenten moet gebruiken om succesvol in te zetten op die groeiende markt, én om de veel voorkomende vormen van fraude te omzeilen.

HypeAuditor en Stellar analyseerden als eersten meer dan 52.000 Instagram profielen in België, Nederland en Luxemburg. In het rapport wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende typologieën en niches van content-creators, om dan dieper in te zoomen op thema’s als engagement en het frauduleus opdrijven van volgers-aantallen. Dit maakt het onderzoek van grote strategische waarde voor marketing, communicatie en PR-professionals die slimmer willen werken.

Engagement hoger in Benelux dan internationaal

Internationaal lijkt social media marketing onder druk te staan door de opkomst van nieuwe platformen, waardoor het publiek verspreid wordt en het uitdagender wordt om op efficiënte wijze de juiste mensen te bereiken. Uit het Stellar x HypeAuditor onderzoek blijkt echter dat de situatie in de Benelux optimistisch stemt. Engagement – de mate waarin het publiek écht interageert met de content die ze te zien krijgen – ligt hier gemiddeld beduidend hoger dan in de rest van de wereld.

Dit komt onder andere door het hoge aandeel van nano- en micro- influencers. Dit zijn authentieke opinion leaders met een hoge credibiliteit in hun specifieke niche, maar met maximum 20.000 volgers. Ter illustratie ligt het percentage volgers dat echt interageert met content onder nano-influencers gemiddeld op zo’n 6%, terwijl dit voor de macro en mega-influencers met meer dan 100.000 volgers gemiddeld slechts 2% is.