Hoe koop je een Spaanse casa?

De grijze, sombere herfst- en wintermaanden staan voor de deur. Voor veel mensen is dat het sein om hun droom van een tweede verblijf in het zonnige zuiden te realiseren. Spanje, en meer bepaald de Costa Blanca, is voor de Belgen sinds jaren de populairste bestemming. Heb je ook koopplannen? Dan ben je zeker iets met de antwoorden die vastgoedorganisatie Provia geeft op de zes belangrijkste praktische vragen.

In Spanje kopen elk jaar 3.000 Belgen een tweede verblijf en de meerderheid doet dat aan de Costa Blanca. Ze zijn er na de Britten de grootste groep van buitenlandse kopers. De meeste verkiezen een stek dicht bij de zee of op een golfdomein. In tegenstelling tot andere nationaliteiten kopen Belgen veel nieuwbouw (33,6 %). Ze houden ook van veel ruimte: bijna 57 % heeft een appartement of huis dat groter is dan 80 m².

BIJ WIE KOOP JE AAN?

Voor de aankoop kun je aankloppen bij een bouwbedrijf, projectontwikkelaar of makelaar. Zij willen in de eerste plaats verkopen, maar dat doen ze gelukkig niet op een agressieve manier, omdat ze weten dat dit contraproductief werkt. Ga bij voorkeur in zee met een ervaren iemand. In Spanje is het ook gebruikelijk om eens je een pand gevonden hebt een advocaat onder de arm te nemen. Die ontfermt zich over heel wat zaken die in België door een notaris worden uitgevoerd. Hij checkt alles tot in de puntjes, zodat je 100 procent veilig kunt kopen.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Iedereen heeft een budget voor ogen, maar het is goed om te weten dat er bovenop het aankoopbedrag nog bijkomende kosten zijn. Ze zijn op te delen in drie categorieën: belastingen, externe en juridische kosten. Qua belastingen moet je bij een nieuwbouw uitgaan van een btw van 10 % en nog eens 1,5 % zegelrecht voor het opmaken van een rechtsgeldige akte. Bij een herverkoop is er een overdrachtsbelasting van 10 %.

De grootste externe kostenpost is de uitgave voor de notaris en voor het Spaanse eigendomsregister. Reken respectievelijk op zo’n 800 en 400 euro. De juridische kost slaat op het werk van de advocaat. Een bedrag van 1.000 tot 1.500 euro is gangbaar, maar vraag op voorhand een vrijblijvende offerte op. Het is mogelijk dat er nog wat extra’s bovenop komen voor het verkrijgen van een NIE-nummer (zie volgende tip) en het geven van een notariële volmacht.

WELKE DOCUMENTEN HEB JE NODIG?

Het eerste wat je te doen staat, is een NIE-nummer aanvragen. NIE is de afkorting van número de identidad de extranjero en is een fiscaal identificatienummer dat je bij heel wat administratie moet vermelden. Doorgaans regelt de advocaat de aanvraag. Je kan hem, of een vertrouwenspersoon, een notariële volmacht geven. Zo kan die in jouw plaats documenten ondertekenen, zodat jij niet de hele tijd heen en weer moet reizen om dat te doen.

HOE VERLOOPT DE VERKOOP?

Er wordt eerst een onderhandse overeenkomst opgesteld die juridisch bindend is. Laat ze daarom nalezen door je advocaat die nagaat of alles correct is. Vergewis je ervan dat de correcte prijs erin vermeld wordt en dat die identiek is aan het bedrag in de latere akte.

Na de ondertekening wordt alles voorbereid voor de uiteindelijke eigendomsakte: er wordt gecontroleerd of er geen schulden op het pand rusten, of alle kosten van de vereniging van mede-eigenaars vereffend zijn, of de onroerend goed-belasting betaald is, …

De eigenlijke akte wordt ondertekend bij een notaris die je zelf mag kiezen. Je ontvangt een afschrift, terwijl de bank de originele eigendoms- en hypotheekakte in bewaring neemt. Die krijg jij na de aflossing. Is er geen hypotheek? Dan wordt de eigendomsakte overgemaakt na registratie in het eigendomsregister.

WAT MET DE BETALING?

Pas bij de ondertekening van de gecontroleerde onderhandse overeenkomst moet je een voorschot overmaken. Voordien betaal je niets. Onder geen beding. Als jij de overeenkomst verbreekt, ben je het voorschot natuurlijk kwijt. Als de verkoper dat doet, dan heb je recht op een schadeloosstelling van tweemaal het bedrag van het voorschot, tenzij dit anders is bepaald. Na het verlijden van de akte moet het resterende bedrag vereffend worden op de manier zoals overeengekomen. Het is belangrijk dat je een gedetailleerde afrekening vraagt met de originele facturen en betaalbewijzen.

KAN IK AANKOPEN MET EEN KREDIET?

Als je een hypotheek wilt aangaan, kun je daarvoor ook bij een Spaanse bank terecht. Die verwacht dat je in staat bent om een grote eigen inbreng te betalen en je zult ook een bewijs van inkomsten moeten voorleggen om aan te tonen dat je in de toekomst bij machte bent om de hypotheek af te lossen. De maximale looptijd is dertig jaar en het krediet moet afgelost zijn op het moment dat je de pensioenleeftijd bereikt.