Nausicaá, actor in de strijd tegen klimaatverandering

Het aquarium Nausicaá in Boulogne-sur-Mer wil de bezoekers bewust maken van het belang van de oceaan voor de mensheid en van de schadelijke impact op het zeemilieu door onze levenswijze. Met deze visie is een bezoek aan Nausicaá een must, voor kinderen en volwassenen, zeker nu het thema klimaatverandering brandend actueel is.

Een bezoek aan het grootste aquarium van Europa is niet alleen plezierig en boeiend maar ook leerrijk. Nausicaá toont hoe onvoorstelbaar mooi de oceanen en zeeën zijn maar wijst ook op de broosheid van die schoonheid. Nausicaá sensibiliseert de bezoeker en heeft een heel duidelijke boodschap: stop de opwarming van de planeet en draag zorg voor onze oceanen en zeeën. Hiervoor werkt Nausicaá samen met partners wereldwijd, neemt deel aan onderzoeksprojecten, zet eigen kweekprogramma’s op en voor alle bezoekers aan het aquarium heeft Nausicaá een boodschap klaar: laat de rijkdom van de oceaan niet verloren gaan!

Nausicaá en de klimaatdoelstellingen

Van 2 tot 14 december 2018 vond in het Poolse Katowice de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. Vertegenwoordigers van 197 landen werden geconfronteerd met de vraag op welke manier de opwarming van de aarde kan beperkt worden tot max. 1,5 °C tegen 2100. In aanloop naar Katowice werd in Japan het Internationaal Congres van Aquariums georganiseerd met vertegenwoordigers van de aquariums wereldwijd, verenigd in het International Aquarium Network waar ook Nausicaá deel van uitmaakt. In het manifest dat tijdens de bijeenkomst werd goedgekeurd staat: “De aquariums hebben via sensibilisering een belangrijke rol te spelen in verband met het thema klimaatopwarming. Iedereen moet bewust worden van de urgentie van het probleem en van wat er op het spel staat voor onze planeet”. De aquariums bereiken met hun acties jaarlijks 700 miljoen bezoekers. Philippe Vallette, algemeen directeur van Nausicaá is momenteel ook de voorzitter van het International Aquarium Network (IAN).

Nausicaá en educatie

De expositieruimte van Nausicaá, met daarin het gigantische aquarium, is 10.000 m2 groot en er lopen twee bezoekersparcours door met aandacht voor natuurbehoud. De bezoeker krijgt een beeld van de zee in al haar facetten, ook in relatie met de mens. Continu wordt aangetoond dat het maritieme leefmilieu onder zware druk staat en wordt de bezoeker er op gewezen dat iedereen kan kiezen voor duurzame consumptie en vrijetijdsbesteding. Langs de bezoekersroute worden actuele vragen beantwoord zoals: wat is het broeikaseffect, wat zijn de gevolgen van de C02-uitstoot, wat kan je zelf doen voor een beter milieu?

Duurzame projecten steunen

Nausicaá heeft 25 jaar geleden een dotatiefonds opgericht, met als doel mensen bewust te maken van het belang van de oceanen. Wereldwijd worden projecten gesteund zoals dat van Malpelo, een maritiem beschermd gebied voor de kust van Columbia. Daar leven tal van bedreigde diersoorten en er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken van die bedreiging. Het Nausicaáfonds ondersteunt ook een project in de Middellandse Zee voor de uitbouw en de bescherming van ecosystemen.

Kweekprogramma’s

Er worden in Nausicaá heel wat dieren geboren en er zijn uitwisselingen met andere Europese aquariums. Dat is bijvoorbeeld zo met de Afrikaanse pinguïns, een kolonie van een twintigtal volwassen dieren. Bij de kweek van dieren is er altijd een link naar natuurbehoud dat tijdens het bezoek aan Nausicaá voortdurend aan bod komt. Via foto’s en films wordt bijvoorbeeld het belang van de koraalriffen aangetoond en wordt gewezen op de afbraak van koraal door klimaatopwarming. Nausicaá stelt prachtig koraal tentoon dat voor 90 % ter plaatse is gekweekt door de verzorgers van Nausicaá, via eigen stek- en kweektechnieken. Ook wat kwallen betreft heeft Nausicaá in de loop der jaren een grote en internationaal erkende expertise verworven met zijn kweekprogramma’s. En ook hier wordt in de tentoonstelling de link gelegd naar de cruciale rol van deze dieren bij het evenwicht van de oceanen. Nausicaá toont de fascinerende schoonheid van koraal en kwallen maar wijst ook op grote bedreigingen.

Nausicaá ligt maar even ten zuiden van Calais, is snel bereikbaar en dus ideaal voor een dag- of een weekenduitstap. Bezoek Nausicaá, actor in de strijd tegen klimaatverandering.