George Michael en Carrie Fisher: hartstilstand, hartaanval of hartfalen?

Tijdens het kerstweekend waren zowel zanger George Michael als actrice Carrie Fisher het slachtoffer van een hartaandoening. De laatste werd nog opgenomen in het ziekenhuis maar stierf enkele dagen later, de eerste overleed meteen in zijn woning. In de nationale en internationale berichtgeving was er geen eensgezindheid over welke hartconditie de beroemdheden getroffen had. Er werd door zowel officiële als onofficiële bronnen evenveel en zonder onderscheid gesproken over hartstilstand, als over hartfalen en hartaanval.

Nochtans zijn deze drie – weliswaar gelinkte – aandoeningen volledig verschillend. Hartstilstand is het gevolg van een hartritmestoornis waardoor het hart stopt met kloppen en er geen zuurstof meer door het lichaam gepompt wordt. Bij een hartaanval of hartinfarct daarentegen, blokkeert een bloedklonter plots een kransslagader, waardoor een deel van de hartspier geen bloed en dus ook geen zuurstof meer krijgt. Hartfalen ten slotte, wijst op een hart dat minder krachtig pompt dan gewoonlijk.

“Dit toont aan dat zowel opiniemakers als de gewone bevolking nog veel te weinig geïnformeerd zijn over de verschillende hartcondities en hartritmestoornissen”, concludeert Dr. Yves Vandekerckhove, diensthoofd cardiologie van het AZ Sint-Jan in Brugge en voorzitter van de BeHRA. “Daarom organiseren de Belgische cardiologen, ondersteund door verschillende verenigingen, 24 infosessies en EHBO-initiaties, gespreid over heel het land om duizenden burgers in staat te stellen te reanimeren en te defibrilleren.”

Dagelijks zijn namelijk ongeveer 30 Belgen het slachtoffer van een hartstilstand en door een gebrek aan onmiddellijke en bekwame hulp, alsook aangepaste infrastructuur zullen gemiddeld 28 van hen dit niet overleven. Deze hartaandoening is dus verantwoordelijk voor meer doden dan aids, borstkanker en longkanker samen.

Over de Week van het Hartritme:

Na 7 succesvolle sensibiliseringscampagnes over voorkamerfibrillatie, waarbij honderdduizenden burgers hun hartritme lieten meten in meer dan 90 ziekenhuizen en online testen ondergingen, zal de BeHRA in het kader van deze 8ste editie tijdelijk focussen op een andere hartaandoening. De campagne van 2017, die mede tot stand komt dankzij de Algemene Pharmaceutische Bond, de Belgische Cardiologische Liga en de Société Scientifique de Médecine Générale, zal namelijk gaan over hartstilstand (of plotse dood), de risicofactoren, de waarschuwingssignalen, de basisprincipes voor reanimatie en het gebruik van een automatische externe defibrillator. Hiervoor zal de organisatie informatie- en introductiesessies organiseren in 12 middelbare scholen over heel het land, tussen 29 mei en 2 juni 2017. Een eerste sessie in de late namiddag zal bedoeld zijn voor de laatstejaarsstudenten van de school in kwestie. ’s Avonds zal dezelfde sessie plaatsvinden met ouders en andere geïnteresseerden.

Bekijk zeker ook onze Facebookpagina en werp af en toe een blik op onze website, die binnenkort een nieuw kleedje krijgt!