Duurzaam reizen wordt eenvoudiger

De manier waarop mensen reizen doormaakt een ingrijpende verandering. We zijn getuige van de grootste evolutie in de mobiliteitssector sinds de uitvinding van de verbrandingsmotor. De transformatie van de automobielindustrie vindt plaats aan een razend tempo, waarbij de volgende generatie beschikbare elektrische voertuigen (EV) iedereen de vrijheid biedt om over de internationale grenzen heen op avontuur te gaan, waardoor onze ecologische voetafdruk aanzienlijk wordt verkleind. Met zijn krachtige oplaadnetwerk leidt IONITY de kruistocht voor elektromobiliteit door de Europese landen te verbinden en de EV-bestuurders te voorzien van 100% hernieuwbare energie.

De mobiliteitssector is momenteel verantwoordelijk voor een kwart van de uitstoot van broeikasgassen in de EU. Daarom is een snelle omschakeling noodzakelijk. De Europese Commissie heeft in december 2019 de Green Deal gelanceerd, een kritiek plan om ervoor te zorgen dat Europa tegen 2050 klimaatneutraal is. Om hieraan tegemoet te komen is een vermindering van de verkeersemissies met 90% nodig, evenals een toename van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, wat onderstreept. Daarom speelt elektrische mobiliteit zo’n cruciale rol in de verschuiving naar een hernieuwbare toekomst. Tegen 2025 zullen ongeveer 1 miljoen openbare laadstations nodig zijn voor de 13 miljoen EV’s die op de Europese wegen verwacht worden.[1] Om ervoor te zorgen dat massaal gebruik wordt gemaakt van EV’s, hebben consumenten nood aan een uitgebreider EV-gamma, een wijdverspreide en betrouwbare oplaadinfrastructuur en meer betaalbare elektrische wagens.

Elektrische voertuigen overwegen

Ondanks het toenemend aantal consumenten dat voor een EV kiest, is het aandeel EV’s nog steeds zeer laag in vergelijking met de olieverslindende, vervuilende tegenhanger met verbrandingsmotor. Helaas twijfelen nog steeds miljoenen Europese automobilisten om over te stappen op een elektrische manier van leven. Vaak is dit te wijten aan veel voorkomende bezorgdheden zoals angst voor onvoldoende rijbereik, een gebrek aan infrastructuur of hoge kosten. De realiteit verschilt sterk van deze veel voorkomende mythen. De transportindustrie voorziet dat 400 nieuwe volledig elektrisch automodellen uitgebracht zullen worden in Europa tussen 2020 en 2025[2], genoeg om voor ieder wat wils te voorzien. Goed nieuws voor particulieren, maar ook voor bedrijven die hun wagenpark moeten vervangen door zero-emissiewagens vanaf 2026, zoals vooropgesteld in het verslag van de formateurs van de nieuwe regering.[3] De kosten van een EV worden steeds goedkoper in vergelijking met wagens met een verbrandingsmotor. Overheden bieden nu stimulansen en subsidies voor de aanschaf van EV’s, waardoor de sprong van verbrandingsmotor naar EV nog aantrekkelijker wordt. Overal in Europa beperken, of verbieden, talrijke regeringen en steden het gebruik van voertuigen met verbrandingsmotor. Voor milieubewuste consumenten is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om over te stappen op elektrische mobiliteit om de planeet te beschermen.

Het belang van algemeen beschikbare, krachtige laadinfrastructuur

Naarmate de Europese EV-industrie evolueert, wordt in heel Europa een dichter en geavanceerder oplaadnetwerk uitgerold. Naast het opladen van elektrische voertuigen thuis en op de werkplek, worden gemakkelijk te gebruiken oplaadsystemen voor elektrische voertuigen veel toegankelijker in zowel stedelijke gebieden als langs de Europese snelwegen. IONITY verbindt steden en landen met zijn krachtige oplaadnetwerk, dat niet alleen een stabiele en betrouwbare, maar ook een duurzame oplossing biedt. Dankzij een breed toegankelijke oplaadinfrastructuur voor EV’s hebben bestuurders meer vrijheid om zich te verplaatsen en tegelijkertijd hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

IONITY loopt voorop met zijn steeds groter wordende oplaadnetwerk, met meer dan 300 stations en meer dan 1.200 individuele laders in Europa. Een moderne oplaadinfrastructuur voor EV’s als deze, vermindert het archaïsche idee dat het opladen van EV’s uren in beslag neemt. De chauffeurs van EV’s kunnen nu hun voertuigen langs de Europese snelwegen opladen. Het doel van IONITY is om de laadstations om de 120-150 km te plaatsen, wat zeker een haalbaar bereik is voor moderne elektrische voertuigen.

De duurzame voordelen van e-mobiliteit en EV-levenscyclus

Een elektrische manier van leven garandeert een continu rijplezier, maar met een schoner, groener geweten. Aangezien België haar doelstellingen inzake broeikasgasuitstoot voor 2020 en 2030 niet zal halen zonder bijkomende maatregelen volgens het European Commission country report Belgium 2019[4], kan de overstap naar zero-emissie e-mobiliteit een cruciale stap zijn in een versnelde decarbonisering. De overstap van verbrandingsmotor naar EV levert geen uitstoot op, d.w.z. dat er geen luchtvervuiling of schadelijke stoffen vrijkomen als de EV op hernieuwbare, groene energie rijdt. Volgens het McKinsey rapport The Road Ahead For E-mobility[5] hebben BEV’s (volledig elektrische wagens) geen rechtstreekse uitstoot en is de CO2-voetafdruk over hun volledige levenscyclus tot 50% kleiner dan die van de huidige wagens met verbrandingsmotor. Om het duurzaam effect te maximaliseren, moeten EV’s echter deel uitmaken van een bredere ‘groene cirkel’, waarbij elektrisch rijden zowel emissievrij als koolstofneutraal is. Koolstofneutraliteit is het uiteindelijke doel, waarbij de uitstoot van broeikasgassen tot nul wordt teruggebracht en we de overblijvende uitstoot compenseren. Met IONITY laden EV-bestuurders hun auto’s op met 100% hernieuwbare energie – wat het elektrisch rijden koolstofneutraal maakt.

Tegen 2030 wordt voorspeld dat hernieuwbare energie zal voorzien in meer dan 60% van de Europese energiebehoefte[6]. Op basis van het elektriciteitsnet dat EV’s over heel Europa oplaadt, zou de overstap naar elektrische wagens de gezamenlijke uitstoot van broeikasgassen van het wagenpark met ongeveer 37% doen dalen. De voetafdruk van het gebruik van de wagens zou 75% kleiner worden indien ze opgeladen worden met energie uit hernieuwbare bronnen[7].

Om zijn engagement in de strijd tegen de klimaatverandering te onderstrepen, is IONITY onlangs een partnerschap aangegaan met atmosfair, een non-profitorganisatie en aanbieder van CO2-compensatie. Door over te schakelen op elektrische mobiliteit en de CO2-uitstoot te compenseren voor essentiële verplaatsingen, kan iedereen de verandering aansturen. Het enige wat nodig is, is een “groene” houding.